Sankcje wobec Rosji

i

Autor: Canva

Wojna w Ukrainie

Polska firma wywalczyła swoje! W końcu wykreślono ją z listy sankcyjnej

2022-08-12 13:36

Pochodząca z Raszyna forma Maga Foods została skreślona z sankcyjnej listy szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Powodem zmiany decyzji w kwestii firmy był fakt, że pracownicy odkupili ją od rosyjskich współwłaścicieli.

Spółka Maga Foods skreślona z listy sankcyjnej

Spółka Maga Foods, będąca producentem sałatek - nie jest już objęta gospodarczymi i finansowymi sankcjami w Polsce. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w środę wieczorem decyzję o wykreśleniu jej z listy podmiotów rosyjskich, które nie mogą prowadzić działalności w Polsce.

Pod koniec kwietnia na sankcyjną listę trafiło 35 podmiotów gospodarczych (w tym Maga Foods, GoSport, KTK, Novatek Green Energy) oraz 16 osób fizycznych, które objęto także zakazem wjazdu do Polski. To m.in. Oleg Deripaska i Wiaczesław Kantor. Konta firm zostały zamrożone, a współpracujący z nimi dostawcy w trybie natychmiastowym wypowiedzieli obowiązujące dotychczas umowy - informuje "Rzeczpospolita".

Pieniądze to nie wszystko. Maciej Szlinder

Jedna zmiana umożliwiła wykreślenie spółki z sankcyjnej listy

Miesiąc temu właściciele Maga Foods postanowili postawić spółkę w stan likwidacji. Firmę odkupili polscy pracownicy - dzięki temu wykreślenie jej z sankcyjnej listy było możliwe. "Istotne zmiany struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki, które nastąpiły w ostatnim czasie, już po wcześniej wydanych decyzjach względem Maga Foods, usunęły jej dotychczasowe powiązania z kapitałem rosyjskim. Nowym i jedynym wspólnikiem Maga Foods stała się spółka pracownicza Brandez, w odniesieniu do której nie występują okoliczności wskazujące na utrzymywanie relacji z podmiotami rosyjskimi lub białoruskimi lub z przedsiębiorcami powiązanymi z dotychczasowym właścicielem spółki" - ocenił szef MSWiA na podstawie informacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wcześniejsza decyzja budziła kontrowersje

Obecność spółki Maga Foods na sankcyjnej liście budziła kontrowersje od samego początku. MSWiA na podstawie analizy Centralnego Biura Antykorupcyjnego twierdziło, że "spółka jest podmiotem dysponującym odpowiednio środkami finansowymi oraz zasobami gospodarczymi bezpośrednio lub pośrednio wspierającym agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku". Chodziło tu o kwestię udziałów Michaiła Fridmana. Jest on założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone, a także Wielką Brytanię - informuje "Rzeczpospolita".

Śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Spółka zaznaczała, że nie ma powiązań z rosyjskim kapitałem. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę udziały kontrolowane przez spółki Fridmana odkupili holenderscy właściciele. Śledztwo przeprowadzone przez CBA wykazało, że rezygnacja przez Fridmana z oficjalnego statusu pośredniego wspólnika spółki oraz zmiany w strukturze właścicielskiej w efekcie sprzedaży udziałów miały charakter pozorny, a rzekoma transakcja nastąpiła "po umieszczeniu Michaiła Fridmana na liście sankcyjnej UE" - podkreśla portal "Rzeczpospolita".

Wcześniejszy wniosek został odrzucony

"Sama przedmiotowa transakcja kupna udziałów została w rzeczywistości sfinansowana z pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pamplona Capital Management, która jest właścicielem Pamplona Capital Partners V.LP. Pośrednim właścicielem podmiotu jest spółka LetterOne Investment Holdings SA założona przez Michaiła Fridmana" - wskazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym, minister Mariusz Kamiński zdecydował o odrzuceniu wniosku złożonego przez  Maga Foods pod koniec czerwca - o wykreślenie z listy sankcyjnej.

Maga Foods wykreślona. Kolejne firmy czekają na decyzję

Sytuacja prawna spółki uległa zmianie, gdy holenderski właściciel zdecydował o postawieniu spółki w stan likwidacji. Wówczas grupa pracowników związanych ze spółką zgłosiła chęć nabycia udziałów przez spółkę Brandez z siedzibą w Łomiankach. Transakcja została sfinalizowana 22 lipca 2022 roku. Na tej podstawie MSWiA podjęło decyzje o wykreśleniu spółki z listy sankcyjnej - informuje "Rzeczpospolita".

Na podobną decyzję czeka szwajcarska spółka Medmix (ma fabrykę we Wrocławiu), która w efekcie sankcji musiała zawiesić działalność w Polsce. Tłumaczy, że od czterech lat mniejszościowy udziałowiec Wiktor Wekselberg ma zamrożone prawa w spółce i dlatego nie powinna być objęta sankcjami - podkreśla portal "Rzeczpospolita".

Sonda
Cz sankcje na Rosje zostaną kiedyś zniesione?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze