Polska liderem w produkcji... WINA! Gigantyczny wzrost sprzedaży

Jak dobrać wino do sera? Jak łączyć wina i sery? SPRAWDZONE PORADY
Autor: Shutterstock Warto wiedzieć, że podając na desce serów różne gatunki serów, powinniśmy podać też różne gatunki wina.

330 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkcja wina w Polsce w latach 2009-20 wzrosła 35-krotnie – poinformował zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w latach 2009-20 liczba producentów wina zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez KOWR zwiększyła się 16-krotnie, powierzchnia uprawy winorośli wzrosła 15-krotnie. Organizacja rynku wina w Polsce zaczęła się wraz z akcesją do Unii Europejskiej w 2004 r. Ale praktycznie produkcja wina z przeznaczeniem na sprzedaż stała się możliwa w 2005 r., gdy Komisja Europejska zaliczyła Polskę do jednej ze stref uprawy winorośli. W roku winiarskim 2019/20 do obrotu wprowadzono ponad 7108 hl wina.

Rozpoczęło się winobranie w Zielonej Górze

W Polsce najwięcej winnic znajduje się w pasie województw południowo-zachodnich, południowo-wschodnich i południowych, na terenie których warunki klimatyczne w największym stopniu sprzyjają uprawie winorośli. Na rok gospodarczy 2020/21 w ewidencji prowadzonej przez KOWR zarejestrowanych jest 330 winnic – najwięcej w województwach: małopolskim (64), lubuskim (38), dolnośląskim (37), podkarpackim (33) i lubelskim (33).

SZUKASZ PRACY? Firmy są gotowe zatrudniać i podwyższać płace!

Wielkość winnic waha się od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Największe znajdują się w woj. małopolskim i zachodniopomorskim. Bardzo często winnice można spotkać przy obiektach agroturystycznych.

Najnowsze