Jak dobrać wino do sera? Jak łączyć wina i sery? SPRAWDZONE PORADY

i

Autor: Shutterstock Warto wiedzieć, że podając na desce serów różne gatunki serów, powinniśmy podać też różne gatunki wina.

Polska liderem w produkcji... WINA! Gigantyczny wzrost sprzedaży

2021-01-15 15:43

330 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkcja wina w Polsce w latach 2009-20 wzrosła 35-krotnie – poinformował zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w latach 2009-20 liczba producentów wina zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez KOWR zwiększyła się 16-krotnie, powierzchnia uprawy winorośli wzrosła 15-krotnie. Organizacja rynku wina w Polsce zaczęła się wraz z akcesją do Unii Europejskiej w 2004 r. Ale praktycznie produkcja wina z przeznaczeniem na sprzedaż stała się możliwa w 2005 r., gdy Komisja Europejska zaliczyła Polskę do jednej ze stref uprawy winorośli. W roku winiarskim 2019/20 do obrotu wprowadzono ponad 7108 hl wina.

Rozpoczęło się winobranie w Zielonej Górze

W Polsce najwięcej winnic znajduje się w pasie województw południowo-zachodnich, południowo-wschodnich i południowych, na terenie których warunki klimatyczne w największym stopniu sprzyjają uprawie winorośli. Na rok gospodarczy 2020/21 w ewidencji prowadzonej przez KOWR zarejestrowanych jest 330 winnic – najwięcej w województwach: małopolskim (64), lubuskim (38), dolnośląskim (37), podkarpackim (33) i lubelskim (33).

SZUKASZ PRACY? Firmy są gotowe zatrudniać i podwyższać płace!

Wielkość winnic waha się od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Największe znajdują się w woj. małopolskim i zachodniopomorskim. Bardzo często winnice można spotkać przy obiektach agroturystycznych.

Najnowsze