Zakupy rodzina

i

Autor: Adobe Stock

Ponad 10 tys. zł trafi na konta rodziców! Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie

2021-07-15 15:31

Duże rodziny dostaną duże pieniądze. Druga i każda kolejna pociecha pod dachem w wieku do trzech lat oznacza dodatkowe 12 tys. zł. Tak działać ma Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Głównym impulsem do wprowadzenia nowego programu związanego ze strategią Polskiego Ładu ma być pandemia COVID-19, która negatywnie wpłynęła także na demografię. Poza tym pieniądze mają w oczywisty sposób redukować wskaźnik ubóstwa wielodzietnych rodzin. Jak będa wypłacane pieniądze? O tym zadecydują rodzice. Środki można dostawać przez rok w wysokości 1 tys. zł miesięcznie, lub przez dwa lata po 500 zł. Jak mówiła minister Marlena Maląg, rodzice zdecydują również na co przeznaczą dodatkowe pieniądze np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: 12 tys. Plus

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. Przepisy w tej sprawie mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. MRiPS szacuje, że w pierwszym roku wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci.

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej informuje, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Rodzice podejmą decyzję, czy chcą wypłacać środki przez rok w wysokości 1 tys. miesięcznie, czy po 500 zł przez 2 lata.

 - To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę - mówi minister Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

 Polski Ład: Pieniądze na dzieci

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. MRiPS szacuje, że już w pierwszym roku jej obowiązywania wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci.

 Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wnioski rozpatrywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się również wypłatą świadczeń.

 MRiPS informuje, że projektowane przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 Dofinansowanie to będzie związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt.

 Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

 Dzięki nowym przepisom umożliwiona zostanie również integracja różnych źródeł dofinansowania (środki krajowe, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Krajowego Planu Odbudowy) na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozwoli to na stworzenie jeszcze lepszej propozycji dla samorządów, zachęcającej do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych.

Debata e-Polska. Rewolucja Cyfrowa III edycja. Rola technologii
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze