Ponad półtora miliarda złotych dla firm. Jak dostać pokaźną gotówkę?

2019-08-14 15:40 AG

Innowacyjni przedsiębiorcy mają szansę na pokaźny zastrzyk gotówki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld zł, z tego 600 mln zł trafi na Mazowsze.

Innowacyjni przedsiębiorcy działający na Mazowszu mają szansę na pokaźny zastrzyk gotówki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld zł, z tego 600 mln zł trafi na Mazowsze.

- Jednym z najważniejszych instrumentów wspierania innowacyjnej gospodarki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To rządowa agencja, która najefektywniej  buduje pomost pomiędzy nauką a gospodarką. Korzystamy z każdej możliwości i różnych instrumentów - prawnych, podatkowych i finansowych - by skutecznie wspierać polskich przedsiębiorców i naukowców. Ogłaszane przez NCBR konkursy to nie tylko strumień pieniędzy dla innowatorów, w tym dzięki naszym staraniom także 600 mln zł dla przedsiębiorców z samego Mazowsza. To przede wszystkim szansa na realizację ciekawych i ambitnych projektów, które zmieniają na lepsze nasze otoczenie. Innowacyjność, nawet jeśli wydaje nam się abstrakcyjnym pojęciem, oznacza konkretne zmiany w życiu ludzi w różnych dziedzinach, na przykład w zdrowiu, finansach, transporcie czy prowadzeniu biznesu – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas inauguracji projektu.

Szukasz pomysłu na biznes? Rób sojowy bekon

Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR skierowanym do mazowieckich przedsiębiorców rozpocznie się już 23 sierpnia i będzie trwał do 23 września. O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. W konkursie będą mogły wziąć udział również konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. „Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do „Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów.

 NCBR ogłosił dziś także kolejny konkurs swojego flagowego programu służącego wsparciu innowacyjnych projektów. O dofinansowanie w „Szybkiej Ścieżce”, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Budżet tego konkursu to 1,1 mld zł. Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, które chciałyby skorzystać ze wsparcia NCBR w ramach „Szybkiej Ścieżki” będą mogły składać wnioski od 16 września do 16 grudnia 2019 roku. Program "Szybka Ścieżka" jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju. Z czego to wynika? Między innymi z zastosowania formuły "minimum formalności". 

Organizacja szkoleń - jeden z naszych pomysłów na biznes

Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który uzyskał dofinansowanie na realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego jest firma Adamed. Uzyskała prawie 26 mln zł na tworzenie preparatów, które mogłyby być stosowane w walce z m.in. chorobą Alzheimera. Podczas inauguracji nowych konkursów swoje osiągnięcia prezentowali również inni beneficjenci NCBR. 

Najnowsze