Pożyczki i finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców z BGK

i

Autor: Materiały Prasowe

Pożyczki i finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców z BGK [WIDEO]

2020-10-20 0:00

W ramach Kongresu „e-Polska. Cyfrowa rewolucja” eksperci debatowali o finansowaniu polskich firm. Finansowanie rozwoju firm telekomunikacyjnych poprzez Pożyczki szerokopasmowe Banku Gospodarstwa Krajowego było tematem debaty w ramach Kongresu „e-Polska. Cyfrowa rewolucja”. Jakie korzyści z tego typu instrumentów finansowych płyną dla firm? Jak oceniają je przedsiębiorcy? I czy pandemia koronawirusa wpłynęła na inwestycje w telekomunikację? Te i inne zagadnienia w studiu „Super Biznesu” poruszali: Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK, Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Andrzej Owczarek, właściciel Multiplay oraz Wojciech Rosiak, dyrektor Departamentu Regulacji Play.

ŁUKASZ TRYBULSKI dziennikarz „Super Biznesu”: – Jakie korzyści dla firm płyną z pożyczki szerokopasmowej Banku Gospodarstwa Krajowego?

PAWEŁ CHORĄŻY dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK: - Pożyczka szerokopasmowa to jeden z produktów, który Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. BGK jako bank rozwoju realizuje zadania i przedsięwzięcia publiczne, które nie spotykają się z zainteresowaniem rynku finansowania podmiotów komercyjnych. Program Polska Cyfrowa oferuje przedsiębiorcom dostęp do finansowania zwrotnego. Z jednej strony Polska podjęła bardzo ambitny plan budowy sieci szerokopasmowych, z drugiej strony nie mieliśmy dostatecznego zainteresowania ze strony banków komercyjnych, które miałyby ofertę dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Stąd pojawił się produkt pod nazwą Pożyczka szerokopasmowa. To bardzo ciekawe uzupełnienie systemu dotacyjnego. Przedsiębiorcom oferujemy bardzo długie finansowanie – do 15 lat przy 30miesiącach karencji w spłacie kapitału. W czasie pandemii koronawirusa wydłużyliśmy karencję o dodatkowe 6miesięcy. Kolejne atuty dla firm to korzystne oprocentowanie, możliwość finansowania szeregu kategorii wydatków, które nie są możliwe do finansowania z dotacji, jak np. infrastruktura aktywna czy możliwość finansowania już rozpoczętych inwestycji. Co ważne, inwestycje mogą być realizowane na terenie całego kraju – zarówno w regionach, gdzie nie ma infrastruktury przesyłowej do szybkiego internetu, jak również tam, gdzie funkcjonuje nawet kilku operatorów takich usług. To, co jest dodatkową korzyścią dla przedsiębiorców, to mniejsze wymogi związane z zabezpieczeniem tego typu inwestycji oraz możliwość zabezpieczenia się na przyszłych opłatach abonenckich czy infrastrukturze aktywnej, która jest przedmiotem inwestycji. Podsumowując, Pożyczka szerokopasmowa oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje inwestycje w infrastrukturę telekomunikacją, realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostki samorządu. Jest to finansowanie o bardzo korzystnych dla inwestora parametrach.

Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z Pożyczki szerokopasmowej BGK?

Paweł Chorąży: – Firmy zainteresowane ofertą banku muszą być przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi. Wymóg dla przedsiębiorców to dostarczenie wkładu własnego w wysokości 5 proc. i przedstawienie biznesplanu oraz planu inwestycyjnego. Czyli dla firm są to zbliżone warunki do tych na rynku komercyjnym. Warto też dodać, że Bank Gospodarstwa Krajowego występuje jako tzw. menedżer funduszy, czyli nie jest podmiotem bezpośrednio finansującym, tylko zajmuje się wyborem podmiotów, które udzielają tego finansowania. W tej chwili jest to kilka instytucji w całym kraju: Alior Bank, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., które udzielają Pożyczki szerokopasmowej. – Są z nami przedstawiciele przedsiębiorców: Andrzej Owczarek, właściciel Multiplay, oraz Wojciech Rosiak, dyrektor Departamentu Regulacji Play. Jak oceniają panowie finansowanie zwrotne oferowane przez BGK?

ANDRZEJ OWCZAREK właściciel Multiplay: – Oferta Pożyczki szerokopasmowej z Banku Gospodarstwa Krajowego to bardzo duża zachęta do rozwoju firm telekomunikacyjnych. Jako przedstawiciele tej branży bardzo to doceniamy. Spółki z grupy Multiplay korzystają z instrumentów finansowania BGK. Jest to niezwykle potrzebne narzędzie w ciągłym rozwoju przedsiębiorstwa – szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, gdzie wiele firm, ale również urzędów, pracuje zdalnie.

WOJCIECH ROSIAK dyrektor Departamentu Regulacji Play: – Ze względu na rozmiar podmiotu, jakim jest Play, nie korzystamy bezpośrednio z finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego, a finansujemy się na rynku obligacji. Mimo to doceniamy istnienie takich środków, w szczególności dostosowanych do perspektywy inwestycyjnej. Pan dyrektor Chorąży mówił o 15-letnim okresie finansowania i takie wsparcie na rynku finansowym nie jest szeroko dostępne. Finansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej jest bardzo atrakcyjne dla pożyczkodawcy. Mamy tego dowody szczególnie w okresie pandemii, gdyż sieci telekomunikacyjne odnotowały wzrost popytu na usługi. Dlatego takie finansowanie jest dość bezpieczną i korzystną lokatą kapitału.

– Dlaczego finansowanie branży telekomunikacyjnej jest takie ważne, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa?

Wojciech Rosiak: – W okresie pandemii sieć Play odnotowała od 40 do 50 proc. wzrostu natężenia ruchu w poszczególnych obszarach. Widzimy masowe stosowanie pracy zdalnej, edukacji zdalnej i wzrost zainteresowania e-commerce. Jeśli spojrzymy na obszary miejskie, gdzie mamy duże zasoby infrastruktury stacjonarnej oraz mobilnej, nie widzimy tej potrzeby finansowej. Jednak poza miastami, na terenach wiejskich i mniej zaludnionych, gdzie to nasycenie infrastrukturą jest dużo mniejsze, potrzebujemy ogromnych inwestycji. W Play otwieramy ok. 800 nowych lokalizacji rocznie, w dużej mierze na tych mniej zaludnionych terenach. Prowadzenie inwestycji na takich terenach jest bardziej kosztowne i czasochłonne. Średni czas powstania takiej stacji bazowej to 24 miesiące. To tłumaczy zapotrzebowanie mniejszych operatorów na wsparcie finansowe, takie jak Pożyczka szerokopasmowa, które dostosowuje się do specyfiki inwestycji na obszarach pozamiejskich.

WOJCIECH SZAJNAR dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Na kwestię rozwoju i dostępności sieci światłowodowych staramy się patrzeć komplementarnie. Z jednej strony są to dotacje, które finansują część inwestycji prowadzonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Z drugiej – są to Pożyczki szerokopasmowe, jako uzupełnienie oferty dla przedsiębiorców, która umożliwia finansowanie innych kosztów i w innych obszarach. W przypadku Pożyczki szerokopasmowej, zasadniczą różnicą jest możliwość finansowania infrastruktury aktywnej. Z perspektywy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tej chwili mamy w budowie sieć światłowodową, która obejmie swoim zasięgiem 2,3 mln z 13 mln gospodarstw domowych w Polsce. Po zakończeniu tej inwestycji ok. 80 proc. polskich gospodarstw domowych będzie miało dostęp do szybkiego internetu z prędkością minimalną 100 Mb/s. Oferta finansowania operatorów telekomunikacyjnych z Pożyczki szerokopasmowej jest bogata. Umożliwia ona realizację inwestycji na tych obszarach, które nie były atrakcyjne dla żadnych operatorów. Bez tej pożyczki żadna inwestycja światłowodowa na tych terenach nie miałaby szansy powodzenia. Dzięki finansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego mamy cztery miliardy złotych na inwestycje w sektor telekomunikacyjny. Do tych kwot należy dodać także środki własne operatorów telekomunikacyjnych. To z pewnością nie jest kwota wystarczająca, biorąc pod uwagę skalę rozwoju sieci światłowodowych oraz budowę sieci piątej generacji 5G. Nie mniej jednak oferta BGK jest znaczącym zastrzykiem finansowym na rynku telekomunikacyjnym. Pandemia koronawirusa spowodowała ogromny wzrost obciążenia sieci telekomunikacyjnych. Pokazała też –nie tylko przedsiębiorcom, ale i urzędnikom oraz przedstawicielom jednostek samorządowych –potrzebę rozwoju cyfrowego w Polsce.

– W jaki sposób pandemia wpłynęła na rozwój sektora telekomunikacyjnego w Polsce? Również w kontekście budowy sieci 5G w naszym kraju.

Paweł Chorąży: – Pandemia wymusiła konieczność transformacji cyfrowych dla wielu przedsiębiorstw. Podobnie jest z regulacjami prawnymi, które wymuszają inwestycje w danym obszarze. Tak samo ograniczenia związane z epidemią koronawirusa przyniosły reorganizację wielu modeli biznesowych, przewartościowanie w polskich firmach. Z perspektywy banku, który jest odpowiedzialny za dużą część funduszy przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, widzimy ogromną szansę na zwiększenie tych inwestycji. Pandemia – poza wzmożeniem cyfrowym i obciążeniem przepustowości sieci – pokazała też, że wciąż istnieje ogrom polskich miejscowości i regionów, które wymagają e-rozwoju. Kolejnym takim obszarem i priorytetem na następne lata jest pozyskanie środków europejskich na inwestycje budowy sieci 5G. Do tej pory inwestowaliśmy głównie w sieci światłowodowe, natomiast Program Polska Cyfrowa zakłada również zaangażowanie się w inwestycje związane z siecią piątej generacji. Wojciech Rosiak: – Spodziewamy się, że konsultacje dotyczące aukcji częstotliwości 5G, jak i sama aukcja, zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. Z kolei dystrybucja tych częstotliwości mogłaby nastąpić w połowie 2021 r., a finalnie klienci mogliby w pełni korzystać z możliwości sieci nowej generacji w drugiej połowie przyszłego roku. Obecnie wszyscy operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają uruchomione usługi 5G na dotychczasowych udostępnionych pasmach częstotliwości 5G. Aby dotrzeć z szybkim internetem do każdego gospodarstwa domowego, musimy postawić na tzw. miks technologiczny, czyli połączenie inwestycji w sieci stacjonarne z nowoczesnymi sieciami mobilnymi.

E-Polska. Debata: Pożyczka szerokopasmowa – kto najbardziej może skorzystać z finansowania z Programu Polska Cyfrowa?
Pożyczki i finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców z BGK

i

Autor: Materiały Prasowe
Najnowsze