straż więzienna

i

Autor: Piotr Gajek/SUPER EXPRESS, SHUTTERTOCK straż więzienna

Służby mundurowe

Praca i zarobki służby więziennej. Czy dostałbyś pracę w więzieniu?

2023-04-18 15:56

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Praca jest na tyle specyficzna i wymagająca, że należy spełnić szereg warunków żeby być dopuszczony do rekrutacji, a ta z kolei składa się z trzech etapów. Sprawdź na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik w tym sektorze i czy spełniasz warunki.

Strażnik to nie jedyna możliwość pracy w zakładzie karnym

Zakład Karny to ogromna instytucja, która głównie kojarzy się z funkcjonariuszami pilnującymi więźniów. Jednak żeby zakład mógł sprawnie funkcjonować jest tam szereg działów, które zajmują się codziennym życiem, a więc dział: kwatermistrzowski, służby zdrowia, ewidencji, finansowy, kadry czy organizacyjno-prawny.

Zatem potencjalny kandytat może znaleźć stabilne zatrudnienie zgodne ze swoimi zainteresowaniami czy życiowymi planami. 

Jakie dokumenty musi skompletować kandydat?

Jeśli jesteśmy zainteresowani pracą z osadzonymi najpierw musimy skompletować odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim kandydat musi mieć: 

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • minimum średnie wykształcenie,
 • posiadają pełnie praw publicznych,
 • nie są skazani za przestępstwo umyślne,
 • nie toczy się wobec nich postępowanie karne,
 • przedłożą rękojmię zachowania tajemnicy zawodowej.

Dopiero później kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Przyszły pracownik więzienia musi również zdać testy sprawnościowe. Testy sprawdzają także wiedzę, spostrzegawczość i logiczne myślenie, jak również kondycję psychiczną. Predyspozycje i kwalifikacje kandydatów do Służby Więziennej potwierdzają również testy psychologiczne. 

Jak czytamy na stronie sw.gov.pl, w etapie końcowym robiony jest  ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający – ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu SW.

"Sumujemy punkty z testu sprawności fizycznej, arkusza ocen, wykształcenia, dodatkowych umiejętności – przykładowo za prawo jazdy kategorii C lub D dostaniesz 10 punktów, a za stopień lub tytuł naukowy 30. O pozytywnym postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje suma punktów"czytamy na portalu Służby Więziennej.

Kandydat może wybrać jednostkę, w której chce pełnić służbę pod warunkiem, że jest w niej wakat na stanowisku zgodnym z twoimi kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej. Liczy się kolejność miejsca w rankingu kandydatów.

Portal informuje, że każdy funkcjonariusz po przyjęciu do służby odbywa szkolenie wstępne, składające się z wstępnej adaptacji zawodowej, kursu przygotowawczego oraz praktyki zawodowej. Po ukończeniu szkolenia wstępnego ma możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz z kursów w ramach doskonalenia zawodowego.

W zależności od zajmowanego stanowiska są to szkolenia przygotowujące do zajmowania wyższych stanowisk służbowych oraz szkolenia na przykład z zasad kierowania zespołem ludzkim, z zakresu programów resocjalizacji osób pozbawionych wolności, szkoleń dla dowódców zmian i oddziałowych działów ochrony, statystyków działu ewidencji i wielu innych.

Ile zarabiają funkcjonariusze? Liczne benefity dla strażników

Osoba mianowana na pierwszy stopień Służby Więziennej otrzymuje pensję wypłacaną od pierwszego dnia służby.

W przypadku osób poniżej 26. roku życia: strażnik liczyć może  na wynagrodzenie w wysokości ok. 3 930 zł, wychowawcy 4 590 zł na rękę. Funkcjonariusze po 26. roku życia: strażnik 3 660 zł, a wychowawcy 4 200 zł.

Obok wynagrodzenia, funkcjonariuszom przysługuje dodatek penitencjarny w wysokości do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jest to kwota przyznawana ze względu na pracę w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Ponadto strażnikowi przysługuje stały dodatek do wynagrodzeniam.in. za za wysługę lat czy stopień służbowy. 

Pośród kadry pracowników więziennych wyróżniamy:

 • korpus chorążych,
 • korpus podoficerów,
 • korpus oficerów.

Wynagrodzenie funkcjonariusza SW składa się również z premii, dodatków, „trzynastek”, nagród jubileuszowych, mundurówek, oraz benefitów, takich jak polisa na życie, czy możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (po 25 latach służby) lub dłuższy urlop (po 10 latach 31 dni urlopu, po 15 latach 35 dni urlopu, po 20 latach 39 dni urlopu).

Ponadto mogą liczyć na:

 • pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
 • dofinansowanie wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • zwrot kosztów dojazdu do służby,
 • nagrody uznaniowe,
 • zapomogi,
 • prawo do kwatery służbowej lub lokalu mieszkalnego w służbie stałej,
 • równoważnik za brak lokalu mieszkalnego,
 • dodatkowe wynagrodzenia za zastępstwa,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia przy przejściu do służby stałej,
 • urlop szkoleniowy.
Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski
Sonda
Ile zarabiasz?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze