Kierowca autobusu

i

Autor: Getty images

Wielkanoc 2023

Praca w Wielkanoc. Co należy się za pracę w święta?

2023-04-09 7:53

W Wielkanoc większość z nas ma wolne, ale są osoby, które w świąteczne dni muszą pracować. W tej grupie są m.in. personel medyczny, policjanci, kierowcy autobusów, ochroniarze czy pracownicy hoteli i gastronomii. Czy za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy należy im się inny dzień wolny? Jeśli tak, to kiedy pracodawca musi go udzielić za pracę w Wielkanoc?

 Niedziele i święta ustawowo dni wolne od pracy

Niedziele oraz święta stanowią dni wolne od pracy, a pracownicy powinni przeznaczyć ten czas na odpoczynek. Wykonywana przez pracownika praca w niedziele i święta jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Za pracę w niedziele i święta uważany jest czas od godziny 6.00 rano danego dnia do godziny 6.00 rano dnia następnego. Kodeks pracy podaje listę miejsc pracy, które muszą być czynne w okresie świątecznym. Praca w niedziele i święta jest dozwolona m.in. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; przy pracy zmianowej; w transporcie i komunikacji; przy pilnowaniu osób i mienia; w rolnictwie i hodowli; gastronomii; zakładach gospodarki komunalnej; zakładach opieki; ośrodkach kultury. Grupa osób pracujących w wolne dni jest bardzo duża.

Ważne!

Jeśli pracownik należy do kościoła albo związku religijnego, którego święta nie są traktowane jako dni wolne od pracy, może zwrócić się do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku wykonywania pracy w tym dniu. Wniosek powinien zostać złożony na siedem dni przed planowanym przez pracownika zwolnieniem. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika. 

Co przysługuje pracownikowi za pracę w Wielkanoc?

Zgodnie z przepisami, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy. W zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto. Jeśli pracownik w zamian za pracę w tym czasie otrzymuje dzień wolny, nie przysługuje mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Pamiętaj!

Jeśli pracownik pracował w niedzielę lub święto więcej niż 8 godzin, każda kolejna godzina traktowana jest jako praca w godzinach nadliczbowych, za którą należy się odpowiednie wynagrodzenie.

Sonda
Czy często pracujesz w nadgodzinach?
Tańczące z promocjami 06.04.2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze