Pracownik

i

Autor: pixabay.com Pracownik

Wynagrodzenia

Pracujesz w nocy? Przysługuje ci specjalny dodatek. Ile wynosi od 1 lipca?

2023-07-17 3:03

Od 1 lipca 2023 wzrosła, po raz drugi w tym roku, płaca minimalna. Jej wysokość wpływa na wielkość specjalnego dodatku za pracę w godzinach nocnych. Ile wynosi teraz dodatek za pracę w godzinach nocnych?

Praca w godzinach nocnych

Kodeks pracy wyróżnia pracę w godzinach nocnych, która dopuszczalna jest jedynie w przypadku konkretnych prac i zawodów. Pracy nocnej nie mogą wykonywać:

* pracownice w ciąży,

* pracownicy niepełnosprawni (możliwa za zgodą lekarza),

* pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4 (jeżeli nie wyrażą zgody na pracę w nocy),

* pracownicy młodociani.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę nocną

Za pracę w przyjętej w zakładzie pracy w porze nocnej (jest określana przez pracodawcę w regulaminie pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia – kolejne 8 godzin przypadające pomiędzy godz. 21:00 a 7:00) przysługuje dodatek do wynagrodzenia Dodatek przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, dla jego przyznawania nie ma znaczenia pełnione stanowisko (dotyczy także osób na wyższych pozycjach, np. kierowniczych) i rodzaj wykonywanej pracy (stała lub tymczasowa). Na wysokość dodatku nie wpływa wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Obliczany jest w oparciu o aktualną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy od lipca 2023?

Dodatek za godziny nocne wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli najniższej krajowej w danym roku. Taki zapis widnieje w Kodeksie pracy, w art. 15. Płaca minimalna od 1 lipca wynosi 3 600 zł brutto ( 2 783,86 zł netto). Tę kwotę dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu na zmianie nocnej. Uzyskany w ten sposób wynik mnożymy przez 20 proc. Z powodu różnej ilości godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2023 roku występują różnice w jego wysokości.

* Lipiec - 4,28 zł

* Sierpień - 4,09 zł

* Wrzesień 4,28 zł

* Październik - 4,09 zł

* Listopad - 4,50 zł

* Grudzień - 4,74 zł

Pracodawca ma prawo ustalić inną stawkę, pod warunkiem, że będzie ona wyższa od minimalnej.

Sonda
Czy szef kiedykolwiek nie wypłacił ci pensji?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa
Najnowsze