Morawiecki

i

Autor: Shutterstock; PAP/Rafał Guz Morawiecki

Nowa funkcja w rządzie

Premier Morawiecki wydał zarządzenie: będzie miał pełnomocnika ds. zwierząt. Czym ma się zająć?

2022-12-21 12:21

Premier Mateusz Morawiecki wydał rozporządzenie ustanawiające nową funkcję w rządzie. Na mocy zarządzenia będzie powołany pełnomocnik premiera ds. zwierząt.

Pełnomocnik premiera ds. zwierząt. Czym będzie się zajmował?

Zarządzenie szefa rządu w sprawie powołania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Ochrony Zwierząt wydane zostało 6 grudnia br.

Zakłada, że pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Do jego zadań należy m.in. analiza obowiązujących regulacji prawnych związanych z ochroną zwierząt, w szczególności zwierząt bezdomnych; wypracowanie, w uzgodnieniu z właściwymi ministrami, propozycji zmian legislacyjnych związanych z ochroną zwierząt; wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę zwierząt, w szczególności przez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów mających na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zwierząt; współpraca z organami administracji publicznej, organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zwierząt, w tym w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi; współpraca z instytucjami międzynarodowymi; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony zwierząt; promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

Pełnomocnik będzie przedstawiał premierowi sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 marca za rok poprzedni. Będzie mógł również powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika ma zapewniać Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Kandydaci na stanowisko i wizja stanowiska Rzecznika Praw Zwierząt

Obecnie przy ministrze rolnictwa działa już pełnomocnik ds. ochrony zwierząt. Jest nim Wojciech Kurkowski. Nie wiadomo jednak, czy to on zostanie pełnomocnikiem premiera ds. zwierząt. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że rozważana jest również kandydatura działaczki prozwierzęcej Kariny Daniszewskiej-Sroki.

Szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Katarzyna Piekarska (KO) powiedziała PAP, że cieszy się z ustanowienia przy premierze pełnomocnika ds. zwierząt, choć jej zdaniem najlepsze byłoby powołanie niezależnego Rzecznika Praw Zwierząt. "Ale oczywiście im więcej jest stanowisk, które związane są z poprawą sytuacji zwierząt, tym lepiej" - zaznaczyła Piekarska. "Oczywiście wolałabym, aby ten pełnomocnik premiera miał trochę większe uprawnienia, ale też ważne jest, kto będzie tę funkcję sprawował i czy to będzie osoba o silnej osobowości i dużej sile przekonywania" - dodała.

Sonda
Czy uważasz, że powinna powstać instytucja Rzecznika Praw Zwierząt?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze