I Kongres ESG

i

Autor: materiały prasowe I Kongres ESG

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju

Program III Kongresu ESG i laureatów nagrody KOD ESG poznamy już 2 października

2023-09-12 13:08

2 października br. po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody KOD ESG, które będą przyznawane w pięciu kategoriach: KOD OSOBOWOŚĆ 2023; KOD „E”: środowisko; KOD „S”: społeczeństwo; KOD „G”: ład korporacyjny oraz KOD MEDIA. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany program III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa oraz odbędzie się debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”.

KOD ESG to nagroda dla firm i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagradza strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm. Nagroda jest przyznawana w pięciu kategoriach:

KOD OSOBOWOŚĆ 2023

W kategorii Kod „Osobowość” nagradzane będą osoby, które szczególnie przyczyniają się do promocji wdrażania idei ESG. W tej kategorii nagradzane zostaną osoby fizyczne z instytucji, firm czy organizacji pozarządowych, które wspierają odpowiedzialny biznes, angażują się w szczególny sposób w walkę o ochronę środowiska, praw człowieka i wdrożenie dobrych praktyk w biznesie.

KOD „E”: środowisko

W kategorii Kod „E” nagradzane firmy muszą wykazać jakie działania prowadzą na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Firmy nagradzane będą w tej kategorii m.in. za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

KOD „S”: społeczeństwo

W kategorii Kod „S” nagradzane firmy muszą wykazać, jakie działania prowadzą na rzecz przemian społecznych, promowania różnorodności i programów włączających oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy nagradzane będą w tej kategorii m.in. za działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania nierównościom społecznych, promowania różnorodności w miejscu pracy, realizacji programów włączających czy polityki prorodzinnej.

KOD „G”: ład korporacyjny

W kategorii Kod „G” nagradzane firmy muszą wykazać, jakie działania prowadzą na rzecz wdrażania inicjatyw, reguł i zasad dobrych praktyk w firmach i instytucjach. Firmy nagradzane będą w tej kategorii m.in. za działania prowadzone w zakresie przejrzystej struktury organów zarządczych i nadzorczych, różnorodności w zarządzie, transparentności działania czy polityki nadzoru nad łańcuchem dostaw.

KOD MEDIA

W kategorii Kod „Media” nagrodzeni będą dziennikarze, którzy przyczyniają się do upowszechniania wiedzy na temat ESG – związanych z tym wyzwań i obowiązków, a także ze zmian płynących korzyści. W skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).Podczas wydarzenia zostanie też przedstawiony program III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders). Wątkiem przewodnim III edycji Kongresu, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r., będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostaną sprawy społeczne, czyli „S” w ESG. Organizatorzy poruszą też kwestie związane z „E” i „G, jednak sprawy dotyczące ochrony środowiska i ładu korporacyjnego będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.– Już podczas pierwszej edycji Kongresu ESG podkreśliłem, że różnorodność i równość to najważniejsze wartości konstytucyjne. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich mam obowiązek podejmować wszelkie działania, które zmierzają do ochrony realizacji tych zasad – godności człowieka, równości. Nadal uważam, że takie kwestie jak ageizm, sytuacja kobiet na rynku pracy czy osób z niepełnosprawnościami są bardzo istotne, ponieważ problemy wykluczenia, problemy związane z realizacją zasady równości w miejscach pracy nieustająco pojawiają się wśród spraw kierowanych przez obywateli do Biura RPO. Z tej perspektywy oceniam, że takie wydarzenia jak Kongres ESG oraz nagrody KOD ESG przyczyniają się do rozwiązywania ważnych problemów dotyczących realizacji praw człowieka – mówi prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongresu ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Jest to ważne, ponieważ szacuje się, że w związku z dyrektywą CSRD, obowiązki dotyczące raportowania ESG będą dotyczyć około 50 tysięcy firm w Unii Europejskiej, w tym ponad 3,5 tysiąca w samej Polsce.Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny.Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

Polecany artykuł:

Potrzeby rynku pracy a ESG
Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023: Krzysztof Kępiński

QUIZ PRL: Żyłeś w PRL-u to musisz to znać! Tylko nieliczni rozwiną te skróty

Pytanie 1 z 10
PZPR:
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze