Rafał Dutkiewicz został wybrany na funkcję Prezesa Pracodawców RP

i

Autor: Maciej Kuczyński / Wikipedia Rafał Dutkiewicz został wybrany na funkcję Prezesa Pracodawców RP

Personalia

Rafał Dutkiewicz nowym szefem Pracodawców RP. Kim jest nowy prezes?

2023-03-29 20:02

Rafał Baniak dotychczasowy prezes Pracodawców RP, po aresztowaniu zrezygnował 23.02 tego roku z funkcji. Dopiero teraz Pracodawcy RP powołali na stanowisko prezesa Rafała Dutkiewicza. "Jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Rafała Dutkiewicza Pracodawcy RP nadal będą umacniać swoją pozycję w reprezentowaniu przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji” – podkreśliła Joanna Makowiecka-Gatza przewodnicząca Rady Pracodawców RP w komunikacie. Kim jest nowy szef Pracodawców RP?

Pracodawcy RP chcą umacniac swoją pozycję 

Dutkiewicz został rekomendowany Radzie przez Komitet do Spraw Strategii Pracodawców RP, który przeprowadził proces wyboru kandydatów. 

„Decyzja ta została podjęta po uwzględnieniu wielu czynników, w tym doświadczenia Rafała Dutkiewicza oraz jego dotychczasowych dokonań, które uważamy za kluczowe dla dalszego rozwoju naszej organizacji. Jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Rafała Dutkiewicza Pracodawcy RP nadal będą umacniać swoją pozycję w reprezentowaniu przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji” – podkreśliła Joanna Makowiecka-Gatza przewodnicząca Rady Pracodawców RP .

Nowo powołany prezes zaznaczył, że to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie – kierowanie największą i najsilniejszą organizacją zrzeszającą pracodawców i przedsiębiorców w Polsce.

Wierzę, że moja wiedza na temat aktualnych potrzeb i oczekiwań środowisk biznesowych w Polsce oraz wieloletnia praca w administracji publicznej będą niezwykle pomocne w osiąganiu jak najlepszych rezultatów dla naszej organizacji” – zapewnił prezes Pracodawców RP.

Profesor, prezydent Wrocławia, opozycjonista

Rafał Dutkiewicz ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek – Matematyka Stosowana. Obronił pracę doktorską z logiki formalnej (z badań nad metodą tablic semantycznych Betha), na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od końca lat siedemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W czasie stanu wojennego był działaczem „Solidarności”. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w 1990 jego przewodniczącym.

Był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza.W 2002 roku został pierwszym prezydentem Wrocławia wybranym w wyborach bezpośrednich. Pełnił urząd nieprzerwanie przez 4 kadencje do 2018 roku. Od kwietnia 2019 przebywał w Berlinie, w elitarnym gronie Richard von Weizsäcker Academy na zaproszenie Fundacji Boscha. Jako jeden z niewielu gości zagranicznych dostąpiłzaszczytu przemawiania, jako gość honorowy, w Bundestagu w czasie Dnia Pamięci - jednego z głównych świąt państwowych Niemiec.

Obecnie jest związany z kilkoma startupam zajmującymi się najnowocześniejszymi trendami w produkcji żywności. 

Jest członkiem Rady Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat był też członkiem, a następnie członkiem honorowym senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze