Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2024! To prognoza waloryzacji emerytur

i

Autor: pixabay.com/Jakub Sadkowski Tyle wyniesie prognozowana waloryzacja emerytur. Niektórzy emeryci dostaną miesięcznie po kilkaset zł więcej

Finanse emeryta 2024

Rekordowy wzrost kwoty bazowej. Jest gwarancja wyższych świadczeń z ZUS

2024-04-13 6:12

Kwota bazowa w stosunku do poprzedniego roku 2022 zanotowała wzrost przekraczający 700 zł, osiągając poziom wyższy niż 6000 zł po raz pierwszy w historii. Ten kluczowy wskaźnik odgrywa istotną rolę w kształtowaniu poziomu świadczeń emerytalnych.

Spis treści

  1. Czym jest kwota bazowa?
  2. Rekordowa kwota bazowa w 2024 roku
  3. Wyliczanie świadczeń z ZUS
  4. Kwota bazowa ma wpływ na podstawę wymiaru emerytury
  5. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o obliczenie emerytury na nowych zasadach?

Czym jest kwota bazowa?

Kwota ta stanowi kwotę bazową do obliczania wysokości emerytur i rent. Jest ona niezbędna do ustalenia wysokości emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem (obliczanej według starych zasad) i zasadniczo do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy. Od kwoty bazowej zależy też, ile będzie wynosiło konkretne świadczenie. Decyduje bowiem o tym, jaka będzie wysokość tzw. części socjalnej. Kwota bazowa ma też wpływ na wysokość tzw. podstawy wymiaru świadczenia. Wysokość kwoty bazowej zmienia się corocznie, a w ostatnich latach przejawia tendencje wzrostową, co jest  korzystne dla nowych świadczeniobiorców. Kwotę bazową ogłasza Prezes GUS.

Rekordowa kwota bazowa w 2024 roku

Kwota bazowa wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. W roku 2023 r. kwota bazowa wyniosła 6246,13 zł. Kwota bazowa w roku 2022 wynosiła 5540,25 zł, co oznacza podwyżkę o ponad 700 zł. A w zestawieniu z rokiem 2013 kwota bazowa jest o ponad 3000 zł wyższa. Wskaźnik obowiązuje od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 roku.

Wyliczanie świadczeń z ZUS

Kwotę bazową bierze się pod uwagę przy wyliczaniu świadczeń z ZUS od marca danego roku. Jest ona niezbędna do ustalenia wysokości emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. Część socjalna takiej emerytury stanowi 24 proc. kwoty bazowej (od marca 2023 roku będzie to kwota rzędu 1499 zł). Kwota bazowa jest również ważna przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczenia.

Żeby obliczyć emeryturę, trzeba zastosować kwotę bazową, która obowiązuje w dniu złożenie wniosku o emeryturę. Jeśli wniosek został zgłoszony wcześniej niż termin, w którym obowiązuje prawo do emerytury, to do obliczenia świadczenia bierze się kwotę bazową, która obowiązuje w dniu powstania prawa do emerytury.

Zobacz także: Nowa 13. i 14. emerytura - kwoty i terminy wypłat

Kwota bazowa ma wpływ na podstawę wymiaru emerytury

Jeśli podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru wcześniej przyznanej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, do której dana osoba była uprawniona w dacie przyznawania emerytury, to ZUS obliczy emeryturę od tej samej kwoty bazowej, od której ostatnio obliczył wcześniejszą emeryturę lub rentę.

Jeżeli jednak po przyznaniu emerytury wcześniejszej lub renty, a więc tych świadczeń, których podstawa wymiaru jest podstawą wymiaru przyznawanej emerytury, przez co najmniej 30 miesięcy osoba podlegała ubezpieczeniom społecznym (np. pracowała na umowie o pracę), to część socjalną emerytury oblicza się jako 24 proc. aktualnej kwoty bazowej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o obliczenie emerytury na nowych zasadach?

ZUS podaje, że można także ubiegać się o obliczenie emerytury według nowych zasad przewidzianych dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Trzeba jednak:

  • spełnić warunki do nabycia emerytury na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej, czyli udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat, w przypadku kobiet lub 25 lat, w przypadku mężczyzn.
  • być objętym ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zarówno przed dniem, w którym osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny, jak i po tym dniu,
  • zgłosić wniosek o emeryturę po 31 grudnia 2008 r.

Ważne! Możliwość ta dotyczy również osób, które przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 27 ustawy emerytalnej miały ustalone prawo do emerytury wcześniejszej i pobierały to świadczenie.  ZUS obliczy emeryturę na podstawie nowych zasad, jeżeli okaże się, że jest ona wyższa od emerytury liczonej na wcześniej obowiązujących zasadach.

EMERYCI I RENCIŚCI MAJĄ TEŻ WIĘCEJ POWODÓW DO ZADOWOLENIA. TO LISTA WSZYSTKICH ULG I ZNIŻEK, KTÓRE IM PRZYSŁUGUJĄ!

QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
W weselnym hicie 2 plus 1 „Windą do nieba” Pannie Młodej niosą suknie z welonem, a kto na nią czeka?
QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej
Tańczące z promocjami 11.04.2024
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze