pieniądze

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator W 2024 przysługuje dodatek osłonowy, zwany też dodatkiem inflacyjnym. Komu i jak go dostać?

ZUS

Renta alkoholowa z nową kwotą. Dla kogo prawie 2 tys. zł miesięcznie?

2024-03-02 9:02

Określenia „renta alkoholowa” nie znajdziemy w polskim prawie. Tak potocznie jest nazywane świadczenie przyznawane osobom niezdolnym do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu. Aby otrzymać taką rentę konieczne jest spełnienie konkretnych kryteriów. Świadczenie to podlega także waloryzacji, więc od 1 marca wypłacane będzie w wyższej kwocie. Kto może się starać o rentę alkoholową?

Co to jest renta alkoholowa?

Świadczenie, wypłacane przez ZUS, przeznaczone jest dla osób, które w wyniku choroby alkoholowej straciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Sama choroba alkoholowa nie uprawnia do pobierania świadczenia. O rentę mogą się ubiegać osoby, u których wystąpiły schorzenia będące jej skutkiem. Do tych mogą należeć między innymi zespół Ortella (nazywany obłędem alkoholowym) czy zapalenie trzustki. Podstawowym warunkiem przyznania renty alkoholowej jest posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy. Niezdolność do pracy powinna wystąpić podczas okresów składkowych lub nieskładkowych, jak to określa ustawa emerytalna lub w ciągu 18 miesięcy po ich zakończeniu. 

Dla kogo renta alkoholowa?

Wyniszczenie organizmu, które spowodowało całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, nie jest  jedynym kryterium, które należy spełnić, by móc ubiegać się o świadczenie. Renta może zostać przyznana po spełnieniu warunków:

  • uzyskanie orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • osiągnięcie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, który jest zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy
  • wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, określonych w przepisach.
  • decyzja o przyznaniu renty podejmowana jest przez orzecznik oraz komisję lekarską. Może być ona przyznana na określony czas lub bezterminowo.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2024 roku?

  •  1780,96 zł brutto - gdy wystąpiła całkowita niezdolność do pracy (wcześniej 1588 zł brutto),
  •  1335,72 zł brutto - gdy wystąpiła częściowa niezdolność do pracy (wcześniej 1191 zł brutto).

Świadczenia rentowe i emerytalne podlegają co roku waloryzacji.

Renta alkoholowa - konieczny wniosek

Wniosek o rentę alkoholową należy złożyć osobiście, pocztą lub przez Internet. Jeżeli wybieramy formę elektroniczną musimy skorzystać z serwisu PUE ZUS, a następnie założyć tam konto lub się zalogować. Następnie na stronie wybieramy zakładkę „Złożenie dokumentu” ERN i wypełniamy formularz, a także wskazujemy sposób odbioru decyzji. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wniosku dostępnego pod zakładką „Złożenie dokumentu ZUS ERP-6”. Formularze można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP.

Dokumenty określające czas zatrudnienia, stan zdrowia, a także wysokość wynagrodzeń trzeba dostarczyć pocztą lub osobiście w placówce ZUS.

QUIZ PRL: Alkohol i kultura picia w PRL-u. Co z tego pamiętasz?

Pytanie 1 z 9
Podziemna ulotka rozpowszechniana w stanie wojennym głosiła:
Tańczące z promocjami 29.02

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze