Nowy wiek emerytalny 2023 - obniżenie podwyższenie emerytura stażowa

i

Autor: getty images Najbliżej jesteśmy obniżenia wieku emerytalnego, ale tylko dla wybranych grup osób; ma to być możliwe dzięki ustawie o emeryturach stażowych

System emerytalny

Rewolucja w emeryturach od 2024 r. Nie trzeba już spełniać tego warunku

2023-12-04 15:57

Już 1 stycznia 2024 wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o przyznawaniu emerytur pomostowych. Dzięki zmianom więcej osób będzie mogło przejść na wcześniejszą emeryturę. Z pomostówki będą mogły również skorzystać osoby, które po raz pierwszy pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenia dla osobom wykonujących prace w szkodliwych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia np. górnicy hutnicy czy rybacy morscy. Natomiast prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Do zawodów wykonujących taką pracę zalicza się np. pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, maszynistów, kierowców autobusów i trolejbusów, motorniczych tramwajów, operatorów żurawi wieżowych, dźwignic portowych, ratowników medycznych.

Kto może skorzystać z pomostówki?

Przepisy obowiązujące do końca 2023 roku pozwały skorzystać z wcześniejszej emerytury pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

* urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

* wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,

* osiągnął wiek co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet lub co najmniej 60 lat – w przypadku mężczyzn,

* ma staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszący co najmniej 20 lat – w przypadku kobiet lub co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn,

* przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, , co najmniej przez 1 dzień.

* po 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (z ustawy o emeryturach pomostowych) co najmniej przez 1 dzień.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz spełniła pozostałe warunki przyznania świadczenia.

Najważniejsze zmiany w emeryturach pomostowych w 2024 roku

Usunięto wymagania dotyczącego wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., co daje możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom znacznie młodszym niż osoby dotychczas korzystające z tego świadczenia. Przyszli emeryci nie będą musieli udowadniać, że wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 r. Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową mogły rozpocząć wykonywanie takiej pracy dopiero po 31 grudnia 2008 r. 

Ważne! Aby nabyć prawo do emerytury pomostowej, w dalszym ciągu trzeba spełniać łącznie pozostałe warunki przyznania tego świadczenia.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka

Pytanie 1 z 10
W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych?
QUIZ PRL. Emeryci w PRL-u 10
Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber
Najnowsze