Seniorzy

i

Autor: Shutterstock

Emerytury

Pułapka w emeryturach pomostowych! Część osób może być z nich wykluczona

2023-09-23 20:01

W 2024 roku poszerzy się grono osób, które będą mogły skorzystać z emerytur pomostowych, do tej pory prawo do niej miały jedynie osoby, które pracowały w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Teraz będzie dotyczyło to szerszej grupy osób, ale wciąż znalazły się haczyki, które mogą ograniczyć liczbę osób, do których kierowane jest świadczenie pomostowe.

Emerytury pomostowe od 2024 roku. Jest pułapka na emerytów

Prawo do wcześniejszych emerytur pomostowych zostanie rozszerzone na początku 2024 roku ze względu na nowelizację ustawy o emeryturach, co jest częścią porozumienia między rządem, a związkami zawodowymi NSZZ Solidarność. Do tej pory z "pomostówek" korzystać mogły osoby, które pracowały w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Ustawa zniosła ten warunek, ale pozostał obecnie zapis, że jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 roku pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze. 

Ministerstwo rodziny na interpelację posła PiS Marka Polaka w tej sprawie odparło, że przepis wprowadzono aby ograniczyć możliwość nieuzasadnionego przechodzenia na wcześniejsze świadczenia grupom zawodowym, które według poprzednio obowiązujących przepisów wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ocenie resortu stare przepisy były wadliwe, gdyż wskazywały stanowiska pracy, na których były wykonywane prace w szczególnym charakterze, a nie rodzaje prac, których wykonywanie uprawniałoby do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed wskazał jednak, że warunek nie ma charakteru absolutnego i przewidziano wyjątek. Jeśli ktoś nie pracował w szczególnych warunkach po 2008 roku i spełniał pozostałe wymogi do otrzymania emerytury pomostowej oraz w dniu wejścia w życie ustawy (1 grudnia 2009) roku posiadał staż w szczególnych warunkach uprawniających od wcześniejszego świadczenia.

Kogo dotyczą emerytury pomostowe?

Emerytury pomostowe przysługują osobom, które wykonały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają dodatkowe kryteria, świadczenie jest wypłacane do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Prace uprawniające do emerytury pomostowe, to te które mogą negatywnie i w stały sposób wpływać na zdrowie pracowników np:

  • praca w górnictwie
  • praca w hutnictwie
  • praca w kanałach ściekowych
  • praca garbarska
  • praca na platformach wiertniczych i samolotach
  • praca w niskich temperaturach
  • praca wewnątrz cystern i kotłów
  • praca w ratownictwie (medycznym, górskim, górniczym)
  • praca przy wywozie nieczystości 
  • praca np. przy opiece nad mieszkańcami domów pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2024 roku emerytury pomostowe będą przysługiwać osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), oraz mają przynajmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach o szczególnym charakterze (w niektórych przypadkach jak np. ratownictwo górskie, czy przy pracy na statkach to 10 lat), oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn). Zostaje również wcześniej wspomniany warunek, tj. po 31 grudnia 2008 roku, pracownik musiał wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb

QUIZ PRL: Tych cudeniek z PRL-u już nie ma. Pamiętasz je?

Pytanie 1 z 9
Najpopoularniejszy elektryczny „ogrzewacz do pomieszczeń firmy „Farel” zwany Farelką, był:
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze