Tusk i emerytka

i

Autor: Shutterstock, PAP/Piotr Nowak

Emerytury i renty

Równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn? Znamy stanowisko rządu Tuska

2024-04-24 5:06

Plotki o zmianie wieku przejścia na emeryturę mogą przez pewien czas stanowić problem dla partii tworzących rząd. Oczekiwana odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na złożoną interpelację poselską ma za zadanie uspokoić obawy, co najmniej na pewien okres.

Zmiany w wieku emerytalnym: MRPiPS o braku przyzwolenia społecznego

- Brak jest przyzwolenia społecznego w zakresie realizacji (…) postulatu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (…) nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie – rozwiewa wątpliwości MRPiPS w odpowiedzi na interpelację.

Jak MRPiPS uzasadnia zróżnicowanie wieku emerytalnego?

- Kobiety nadal ponoszą większość trudu opieki nad dziećmi, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami, co negatywnie wpływa na ich perspektywy zawodowe, stan zdrowia i sumę odprowadzonych składek. Brak inwestycji w sektor usług publicznych w ostatnich latach wypychał je z rynku pracy, pogłębiając różnice w kapitale zgromadzonym przez kobiety. Te utrwalone role płciowe, stanowiące reminiscencję dawnych stosunków społecznych, oddalały szanse kobiet na niezależność finansową od mężów. Niższy wiek emerytalny kobiet stanowi przejaw uznania dla nieodpłatnej pracy świadczonej przez kobiety oraz umożliwia samodzielne uzyskanie prawa do świadczenia pomimo wymuszonych macierzyństwem przerw w zatrudnieniu i feminizacji zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki - rozwiewa wątpliwości po raz kolejny MRPiPS w tej samej odpowiedzi na interpelację.

Dlaczego postulat zmian w wieku emerytalnym może jednak powrócić?

Obniżenie wieku emerytalnego sprawiło, że wiek emerytalny kobiet w Polsce jest najniższy w UE. Publikacja Instytutu Badań Strukturalnych „Czy polski system emerytalny zbankrutuje” kreśli wizję znaczącego kryzysu około 2060 r. Na horyzoncie jest niewydolność struktury ubezpieczeń społecznych. Według publikacji, za kilkadziesiąt lat polski system emerytalny może być znacznie bardziej dotknięty kryzysem niż w innych krajach UE.

Postulat podwyższenia wieku emerytalnego (lub zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn) może powrócić. Jednak nie w najbliższej przyszłości.

EMERYCI I RENCIŚCI MAJĄ TEŻ POWODY DO ZADOWOLENIA. TO LISTA WSZYSTKICH ULG I ZNIŻEK, KTÓRE IM PRZYSŁUGUJĄ!

Pieniądze to nie wszystko - PiS zdemoralizował Polaków

QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej?

Pytanie 1 z 15
Kawa zalewana wrzątkiem w PRL-u nosiła nazwę:
QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej ?
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze