Polska gospodarka przyspieszy

i

Autor: Shutterstock Polska gospodarka przyspieszy

Rusza Europejski Zielony Ład. Jaki przyniesie konsekwencje dla polskiej gospodarki?

2021-07-07 7:22

Związek Pracodawców Klastry Polskie, reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski organizują konferencję „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów". Wydarzenie odbędzie się 7 lipca 2021r. Początek o godzinie 10:00.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Aktualnie przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Celem przyjętego z końcem 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu oraz przekształcenie UE w oparciu o zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, wolną od emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Europejski Zielony Ład stanowi swoistą aktualizację dotychczasowej formy zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę ze zmianami klimatu i wobec wyzwań wiążących się z ochroną środowiska.

Jak czytamy na stronie Związku Pracodawców Klastry Polskie, ZPKP bierze aktywny udział w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencji dla polskiego rynku energii. Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

ZOBACZ KONIECZNIE: Wielka batalia o apteki. Ceny leków wzrosną?

Debata e-Polska. Rewolucja Cyfrowa III edycja. Rola technologii

Partnerem wydarzenia jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. uczestniczy w transformacji energetycznej, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, jako pierwsza polska firma, wspierając inwestycje w nowe technologie i innowacyjne, ekologiczne rozwiązania.

AGENDA

10:00 – 10:15 otwarcie konferencji

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wice Prezes European Clusters Alliance

10:15 – 11:45 sesja plenarna I

Polityka energetyczna UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, konsekwencje dla polskiego rynku energii.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

Daniel Obajtek, Prezes, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych

dr hab. Robert Tomanek, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

Marek Sawicki, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 i 2014–2015, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Szejna, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

dr Anna Sobczak, DG Energy - Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii

Moderator: Sebastian Ogórek, Redaktor naczelny Money.pl

12:00 – 13:00 sesja plenarna II

Wyzwanie Europejskiego Zielonego Ładu. Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach. Finansowanie, rola klastrów. 

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Marek Przeor, DG GROW, European Commission

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

Moderator: Sebastian Rynkiewicz, Klaster Obróbki Metali

13:00 – 14:00 sesja plenarna III

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym - rola inwestycji w infrastrukturę przemysłową na rzecz realizacji celów Green Deal EU". Rola klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

Aleksandra Ścibich-Kopiec, Prezes, Platforma Przemysłu Przyszłości

Marcin Kraska, Wiceprezes, Sieć Badawcza - Łukasiewicz

Wojciech Rąciecki, Dyrektor Dział Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sławomir Kiszycki, Wiceprezes, UNIBEP SA, Polski Klaster Budowlany

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału

Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Moderator:

Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes„Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.”, koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

14:00 – 14:10 | Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Związkiem Pracodawców Klastry Polskie a Siecią Badawczą Łukasiewicz

14:10 zakończenie konferencji

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze