ZUS

i

Autor: Shutterstock

Dodatki dla seniorów

Ryczałt energetyczny już po waloryzacji. Kto i ile pieniędzy dostanie?

2024-04-13 6:22

Począwszy od 1 marca, wzrost świadczeń nie ogranicza się wyłącznie do emerytur i rent przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podwyższone zostały także różnorodne dodatki przyznawane razem z głównymi wypłatami. W związku z aktualizacją wskaźnika waloryzacji, wzrosła również kwota ryczałtu energetycznego. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby ubiegać się o ten dodatek? Jakiej kwoty można oczekiwać od ZUS?

Ryczałt energetyczny – kto może starać się o dodatkowe pieniądze?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc przez ZUS. W ramach dodatku można obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazu i cieplnej na cele domowe. Świadczenie przysługuje:

* kombatantom,

* żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych np. w kopalniach węgla lub kamieniołomach,

* wdowom i wdowcom mających emeryturę lub rentę po kombatantach,

* emerytkom lub rencistkom będącymi wdowami po żołnierzach zatrudnianych przymusowo.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest waloryzowany co roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty. Od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 jest wypłacany w wysokości 299,82 zł. miesięcznie. Pieniądze są wypłacane razem z wypłatą zasadniczego świadczenia emerytalnego do tych seniorów, którzy mają do niego prawo i zgłosili się do ZUS z wnioskiem o jego wypłacanie.

Ryczałt energetyczny - złóż wniosek

Aby otrzymać ryczałt energetyczny musisz złożyć wniosek ZUS-ERK. Do wniosku trzeba dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej oraz potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców. W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych potrzebne jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia. Natomiast w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL
Tańczące z promocjami 11.04.2024
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze