Emeryci

i

Autor: Shutterstock

Nowa waloryzacja

Dobre wieści dla emerytów! Od 1 marca wypłata emerytury po podwyżce

2024-03-02 10:34

1 marca 2024 roku ZUS ruszył z wypłatą zwaloryzowanych emerytur i rent. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 12,12 proc. O tyle wzrosną nie tylko świadczenia, ale też dodatki. Sprawdź kwoty i wszystkie terminy wypłat.

Spis treści

  1. Jak ustala się wskaźnik waloryzacji emerytur?
  2. Ile wynoszą najniższe świadczenia od 1 marca 2024?
  3. Wzrastają też dodatki do świadczeń
  4. ZUS poinformuje o podwyżce

Coroczna marcowa waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych i pomostówkach.

Jak ustala się wskaźnik waloryzacji emerytur?

Świadczenie w wysokości, która przysługiwała ci na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Waloryzacja emerytur od 1 marca  będzie procentowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wynosi 12,12 procent.

Ile wynoszą najniższe świadczenia od 1 marca 2024?

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej została podwyższona z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. Minimalna emerytura  na „rękę”  wyniesie 1620,67 zł.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł brutto.

Kwota graniczna, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji zwiększy się do 2419,33 zł.

Wzrastają też dodatki do świadczeń

  • dodatek dla sieroty zupełnej – wzrost z 553,30 zł do 620,36 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny – z 294,39 zł do 330,07 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,
  • ryczałt energetyczny – z 255,17 zł do 299,82 zł.

ZUS poinformuje o podwyżce

Osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku o waloryzację bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Zakład wyśle ci decyzję o wysokości emerytury po waloryzacji - w kwietniu, razem z decyzją o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. W informacji będzie podana wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, następnie wskaźnik waloryzacji i emerytura brutto liczona po waloryzacji. Jeśli pobierasz dodatek pielęgnacyjny, będzie też podana informacja o jego wysokości.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ PRL. Czy wiesz do czego służyły te przedmioty?

Pytanie 1 z 15
Popularny w PRL saturator służył do:
QUIZ PRL. Czy wiesz do czego służyły te przedmioty?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze