Rząd w nocy wprowadził nowe obostrzenia. Polacy w szoku! SPRAWDŹ, co się zmienia

Mateusz Morawiecki
Autor: Materiały prasowe

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Większość z nich wchodzi w życie już od wtorku.

Rozporządzenie zakłada, że z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni zostaną : uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, doktoranci kształcących się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby prowadzące działalność naukową.

Kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego na COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym . Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Testy te mają być bezpłatne.

Rząd chce wprowadzić bykowe?

Zgodnie z rozporządzeniem z zakazu zgromadzeń wyłączone będą konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską , w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień na COVID-19 i mają być szczepieni po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poszerzono także grupę uprawnionych do szczepione w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc we wtorek .

Najnowsze