Se.pl RADZI: Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku

2013-02-19 11:37

Możesz pomniejszyć podatek należny fiskusowi, odliczając ulgę na dzieci, składki zdrowotne, ulgę abolicyjną czy odpisując 1 procent podatku na organizację pożytku publicznego.

Ulga prorodzinna

W zeznaniu za 2012 r. masz prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej limit nie został zmieniony - wynosi 1112,04 zł rocznie. W tegorocznym zeznaniu można z tytułu wychowywania dzieci odliczyć od podatku maksymalnie 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie (to dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej - 2x556,02 zł) na każde dziecko. Jeśli wychowujesz dwoje dzieci, masz prawo obniżyć swój podatek o 2224,08 zł, a jeśli troje - o 3336,12 zł.

Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko (nie jest więc tak, jak się niektórym wydaje, że jeśli małżonkowie wychowują wspólnie jedno dziecko, to każde z nich ma do odpisu po 1112,04 zł), z którego może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka. Mogą się też odpisem podzielić w dowolnej proporcji, np. po połowie. Z ulgi mogą też skorzystać żyjący w konkubinacie, na tzw. kocią łapę (jeśli faktycznie razem mieszkają i wychowują wspólne dziecko), bo nie jest ona uzależnione od pozostawania w związku małżeńskim. Ulgę odpisze w takim przypadku opiekun prawny dziecka. Kiedy rodzice są rozwiedzeni bądź pozostają w sądownie stwierdzonej separacji, odliczenie przysługuje temu z nich, z którym dzieci faktycznie mieszkają. Jeśli w trakcie roku dzieci mieszkają trochę u jednego, a trochę u drugiego rodzica, muszą oni "podzielić się" ulgą. W takiej sytuacji każdemu z rodziców za każdy miesiąc pobytu u niego dzieci przysługuje 1/12 kwoty ulgi.

Uwaga!

Nie możesz skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli płaciłeś alimenty, ale faktycznie z nim nie mieszkałeś - wtedy ulga w pełnej wysokości przysługuje drugiemu z rodziców, który mieszka z dzieckiem.

Prawo do odliczenia ulgi nie zależy ani od liczby wychowywanych dzieci, ani od wysokości osiąganego dochodu. Ale uwaga! Limit ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowuje dziecko. Za każdy miesiąc można odliczyć 1/12 ulgi.

Zapamiętaj!

Nie musisz dołączać do PIT-u żadnych dokumentów poświadczających fakt posiadania dziecka, na które przysługuje ulga, ale urząd skarbowy może zażądać przedstawienia zaświadczenia, oświadczenia lub innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej.

Kto może skorzystać

l rodzice bądź rodzice adopcyjni,

l rodziny zastępcze,

l opiekunowie prawni dzieci, których nie adoptowali (np. członkowie rodziny opiekujący się dziećmi po śmierci ich rodziców - dziadkowie, ciotki, wujowie itd.), jeżeli dzieci z nimi mieszkały,

l osoby opłacające podatek na zasadach ogólnych, rozliczające się według skali podatkowej.

Kto nie ma prawa do ulgi

Nie możesz skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli rozliczasz się z fiskusem w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy oprócz tych dochodów osiągasz dodatkowo dochody objęte skalą podatkową.

Ulga przysługuje na:

l dzieci małoletnie,

l dzieci bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

l dzieci do ukończenia 25 lat, jeśli się uczą i nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ważne!

Z ulgi mogą też skorzystać rodzice dzieci uczących się lub studiujących za granicą.

Składki zdrowotne

Masz prawo skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak nie możesz odliczyć całej składki

(9 proc. podstawy wymiaru). Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Tak więc tylko część składki możesz odliczyć od obliczonego podatku. Wydatki poniesione na zapłatę składki zdrowotnej w wysokości 1,25 proc. podstawy wymiaru składki nie będą pomniejszały podatku. Limit ten dotyczy zarówno, składek krajowych jak i zagranicznych.

Jeśli jesteś pracownikiem, otrzymujesz PIT-11, w którym jest wyszczególniona pobrana składka w wysokości już ograniczonej do 7,75% podstawy - tę wartość powinieneś wykazać w zeznaniu rocznym. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, opłacasz tę składkę samodzielnie, deklarując najczęściej minimalną podstawę jej wymiaru. Wysokość przysługującego odliczenia (nieprzekraczającego 7,75% podstawy wymiaru) ustalasz na podstawie dowodów jej opłacenia do ZUS.

Pamiętaj!

W przypadku gdy uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu (np. pracujesz i pobierasz emeryturę), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

1 procent

Możesz oddać mniej fiskusowi, a twoje pieniądze wesprą szlachetny cel, jeśli po obliczeniu podatku przekażesz z niego 1 procent na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Możesz wskazać również konkretny cel, na który przekazujesz 1 proc. podatku. Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jasia Kowalskiego), wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w konkretnej miejscowości) czy wsparcie danego pionu działalności statutowej (np. na działalność związaną z dożywianiem dzieci w szkołach). Nie musisz wpisywać nazwy organizacji, którą chcesz obdarować, wystarczy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz organizacji, które są uprawnione do otrzymania 1 proc. podatku, znajdziesz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

Ulga abolicyjna

Wiele osób pracujących za granicą musi rozliczyć się z zagranicznych dochodów z polskim fiskusem. W umowach Polski z innymi krajami przewidziano dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją oraz metodę odliczenia proporcjonalnego. Ulga abolicyjna pozwala na zmniejszenie daniny dla rodzimego urzędu skarbowego.

Polega na odliczeniu od polskiego podatku kwoty będącej różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy osiągają dochody z pracy, z działalności wykonywanej osobiście, a także z działalności gospodarczej (również wtedy, gdy działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym). Ulgę stosuje się także w przypadku dochodów z praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza Polską działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej. Z ulgi nie mogą za to skorzystać osoby, które osiągają dochody z zagranicznych rent i emerytur.

Ernest Szota (32 l.) z Sokółki (woj. podlaskie): Swój 1 proc. dam na schronisko

- Przy rozliczeniu PIT zawsze odpisuję 1 procent na rzecz schroniska dla zwierząt. Szkoda, że nie ma możliwości wspierania w ten sposób organizacji zajmujących się na przykład kulturą czy sportem. Na pewno wybrałbym wtedy takie rozwiązanie.TEM

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze