Inwestycje w mieście

i

Autor: UMŁ

Senat przyjął ustawę Lokal za Grunt – pierwszą z rynkowej części pakietu mieszkaniowego

2021-01-14 16:48

Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym. Czy zapowiada to nową formę współpracy między gminami a inwestorami? Taki w każdym razie jest cel ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Toruń sprzedaje działki pod inwestycje

Jak wiadomo, uzyskanie dostępu do gruntów odpowiednich pod budowę osiedli mieszkaniowych to dziś ciągle prawdziwe wyzwanie dla inwestorów. Ustawa ma między innymi na celu uwolnienie terenów, które są w posiadaniu gmin, ale z korzyścią dla nich i ich mieszkańców. Jak miałyby wyglądać umowy między inwestorami a gminami, alby osiągnąć oczekiwany rezultat?

Lokale w zamian za zbycie gruntu

W zamian za zbycie gruntu inwestorowi, gmina otrzyma określoną liczbę lokali, które będzie mogła przeznaczyć albo na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych, albo np. pod działalność zdrowotną, edukacyjną, kulturalną. Dodatkowo gmina będzie mogła liczyć na bezzwrotną pomoc państwa przy realizacji infrastruktury technicznej i społecznej, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość zamieszkiwania. Na tę korzyść zwraca uwagę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.Z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podkreśla, że dzięki temu instrumentowi będzie można wykorzystać potencjał inwestycyjny gruntów należących nie tylko do gmin, ale także do Krajowego Zasobu Nieruchomości, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Lotnisko w Łodzi na sprzedaż. Kto kupi port lotniczy w centrum Polski?

Inwestorzy mogą odetchnąć z ulgą

i

Autor: MMaszner Inwestorzy mogą odetchnąć z ulgą

Co będą z tego miały samorządy

Gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już obecnie, na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi. W praktyce jednak możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Ustawa ma to zmienić i zachęcić samorządy lokalne do szerszego angażowania się w działania służące rozwojowi budownictwa z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych. Dzięki ustawie samorządy zwiększą ofertę mieszkań w przystępnej cenie dla swoich mieszkańców. Model wymiany korzyści między gminą a inwestorem oferowany przez ustawę ma funkcjonować z zachowaniem zasady konkurencyjności i transparentności.Model współpracy między gminą a inwestorem polegałby na tym, że:

* Inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował lub przebudowywał budynek istniejący) i przekazywałby część mieszkań samorządowi gminnemu.

* Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego/społecznych inicjatyw mieszkaniowych) lub państwowych.W ten sposób, bez potrzeby samodzielnego prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu inwestycyjnego, gmina uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mogłaby przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej.

* Najemcy mieszkań uzyskanych przez gminę w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i wniesionych do spółek gminnych lub spółek Skarbu Państwa będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, których wysokość zależy od lokalizacji mieszkania oraz liczby członków gospodarstwa domowego.

Ustawa przewiduje też preferencje w ubieganiu się o wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przy łączeniu działalności promieszkaniowej z innymi formami działania na rzecz lokalnej wspólnoty. Takie zachęty będą pozytywnie wpływać nie tylko na działalność inwestycyjną w przestrzeni mieszkaniowej, ale również w przestrzeni towarzyszącej rozwojowi mieszkalnictwa. Intencją tych rozwiązań jest to, żeby z jednej strony gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej, była wyżej punktowana przy ubieganiu się o już dostępne środki z programów rządowych i unijnych, a z drugiej dostawała dodatkowy grant z Funduszu Dopłat na realizację infrastruktury towarzyszącej mieszkalnictwu.

Sonda
Sytuację z lokalami komunalnymi postrzegasz jako

Co będą z tego mieli inwestorzy

Nieruchomości oferowane przez gminę będą musiały być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. To przyspieszy proces inwestycyjny i zmniejszy niepewność inwestorów co do możliwości zagospodarowania danego gruntu.Przepisy ustawy wprowadzą dodatkowo zachęty do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji oraz prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych.Inwestorzy zyskają:

* rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, często atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych;

* większe możliwości dostosowania sposobu pozyskania nieruchomości do posiadanych aktywów i potrzeb;

* możliwość odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny nieruchomości do czasu zakończenia inwestycji;

* przyspieszenie procedur związanych z rozpoczęciem procesu inwestycyjno-budowlanego, np. dzięki możliwości nabycia nieruchomości objętej już decyzją o warunkach zabudowy;

* możliwość przeznaczenia do przekazania w zamian za nieruchomość lokali lub budynków pochodzących z innych inwestycji oraz swoboda w gospodarowaniu lokalami i budynkami objętymi inwestycją, a nieprzekazywanymi gminie.

Najnowsze