Zabytki

i

Autor: materiały prasowe Zabytki

Skandaliczny napis na zabytkowych budynkach! Stanowcza reakcja i wymowne wideo

2020-11-17 0:57

Narodowy Instytut Dziedzictwa z kampanią na temat przestępczości przeciwko zabytkom. Szanujmy zabytki, dbajmy o nie, nie pozwólmy ich dewastować, zwracajmy uwagę na wszelkie przejawy związanych z nimi przestępstw i wykroczeń – z takim przesłaniem wystartowała kampania społeczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!”. Akcję zainaugurował krótki, ale sugestywny spot.

Z badań zrealizowanych na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na przełomie października i listopada 2020 r. przez pracownię Spotlight Research wynika, że Polacy chętnie zwiedzają zabytki. Aż 31 proc. respondentów zadeklarowało, iż odwiedziło taki znajdujący się w ich okolicy w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie, 30 proc. – półrocza, 19 proc. – roku. Co ważne, interesują ich nie tylko zabytki znajdujące się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Aż 76 proc. badanych stwierdziło, że w przyszłości wyruszyli w podróż, specjalnie po to, żeby wybrany obiekt lub rzecz oglądać. Jednak, jak wynika z badań, Polacy nie czują się współwłaścicielami zabytków. Odpowiedziało tak tylko 36 proc. ankietowanych. Częściej mężczyźni niż kobiety, osoby starsze (powyżej 60 lat), niż młode w przedziale wiekowym 18-29.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca waloryzacja rent i emerytur! Emeryci dostaną o 30 procent mniej!

– Zdecydowaliśmy się wystartować z kampanią „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!”, ponieważ mamy ku temu ważne powody – wyjaśnia Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. – Chcemy zwrócić uwagę na ich niebagatelną rolę w kształtowaniu tożsamości kulturowej czy regionalnej, pokazać ich różnorodność, przypomnieć o odpowiedzialności za dobro wspólne oraz poinformować o różnych bezprawnych działaniach stanowiących zagrożenie dla zabytków, którymi mogą paść także przydrożne kapliczki, cmentarze, dokumenty, książki, stare monety, czy przedmioty codziennego użytku. Często ludzie nie zdają sobie nawet sprawy, że popełniają przestępstwo czy wykroczenie i niszczą cenne zabytki.

Oczywiste i nieoczywiste przestępstwa lub wykroczenia przeciwko zabytkom

Lista przestępstw i wykroczeń przeciwko zabytkom, które są wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest długa. – Zalicza się do nich, co wydaje się dość oczywiste, ich niszczenie, doprowadzenie do ruiny, nielegalny wywóz, kradzieże, fałszerstwa, ale też np. niepowiadomienie odpowiednich służb o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym – wylicza dr hab. Maciej Trzciński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego z Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii.

Niebagatelną rolę w procesie ochrony zabytków ma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które podejmuje w tej sprawie konkretne działania.

Marek Perepeczko. Tak wygląda grób słynnego Janosika. Niezapomniani

– Jednym z kluczowych zadań ministerstwa, Generalnego Konserwatora Zabytków i służb konserwatorskich jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa zabytków oraz przeciwdziałanie przestępczości skierowanej wobec składników dziedzictwa kulturowego – informuje dr Katarzyna Pałubska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Pełnienie tej misji odbywa się, m.in. przy współpracy z organami ścigania, na wspieraniu administracji celno-skarbowej, straży granicznej i prokuratury. Koordynacja współpracy w zakresie przestępstw przeciwko zabytkom, sprawnego współdziałania przy zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, a także zwalczania nielegalnego wywozu za granicę zabytków, znacząco poprawiła wykrywalność tego rodzaju przestępstw i bezpieczeństwo podejmowanych działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Dobry przykład idzie od… fundacji

Olbrzymią wagę zabytków dostrzegają także ogólnopolskie i lokalne fundacje monitorujące ich stan, oraz wyczulone na wszystkie działania niezgodne z prawem.

CZYTAJ KONIECZNIE: Wicepremier Gliński: To nie jest program CELEBRYTA+

– Funkcjonujemy już od 25 lat, od sześciu prowadzimy program interwencyjny „S.O.S. dla zabytków”, w pełni realizujący cele obecnej kampanii NID – przypomina Karol Marczak, rzecznik zabytków z Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. – W jego ramach przyjmujemy zgłoszenia od ludzi, którzy widzą popadający w ruinę obiekt. Dzięki temu praktycznie z dnia na dzień możliwe jest podjęcie „akcji ratunkowej”. Ponieważ obiekty, które ratujemy rozsiane są po całej Polsce i zlokalizowane w wioskach lub małych miejscowościach, nasze działania mają także charakter edukacyjny, integrujący i mobilizujący społeczności lokalne.

Z kolei m.in. inwentaryzowaniem i dokumentowaniem detali architektonicznych w warszawskich budynkach od kilku lat zajmuje się Fundacja Hereditas.

– Monitorujemy stan kamienic wpisanych do rejestru zabytków, przeciwdziałamy ich rozkradaniu. Przykładem tego rodzaju złych praktyk jest choćby zabytkowy budynek przy ul. Targowej 14, który padł ofiarą kradzieży i wandalizmu – wyjaśnia Monika Wesołowska z Fundacji Hereditas. – W tym roku brutalnie wyrwany ze ściany został np. jeden z zabytkowych odbojów przy bramie wjazdowej.

Zachowanie w dobrym stanie zabytków jako symboli wspólnego dziedzictwa leży także na sercu olsztyńskiej Fundacji Borussia. – Poprzez nasze działania uczymy i udowadniamy, że to zadanie nie tylko dla ekspertów, lecz dla nas wszystkich – mówi Kornelia Kurowska, prezes Fundacji Borussia. – Opiekujemy się m.in. Domem Mendelsohna, czyli zabytkowym żydowskim domem oczyszczeń, wspólnie z wolontariuszami dokumentujemy i porządkujemy dawne ewangelickie cmentarze na Mazurach.

Sugestywny spot ku przestrodze 

Kampanię „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!” zainaugurował spot, który można m.in. obejrzeć na youtubowym kanale Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pokazuje on w jaki sposób prace związane z utrzymaniem zabytku w należytym stanie potrafią być zniweczone przez jedno lekkomyślne działanie

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze