Rozliczanie PIT 2023

i

Autor: Getty Images

Rozliczenie podatkowe

Skarbówka nie oddała 3600 zł zwrotu PIT? Sprawdź dlaczego!

2023-03-13 18:18

30 tys. zł - tyle wynosi kwota wolna od podatku. W 2022 roku zleceniodawcy nie mogli jej pobierać przy zaliczkach - w związku z tym pobierali jej za dużo. Zleceniobiorcy powinni odzyskać kwotę wolną w PIT w ramach zwrotu podatku.

Kwota wolna od podatku a rozliczenie podatkowe

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku - 30 tys. zł. Do końca 2022 roku, zleceniobiorcy nie mieli możliwości uwzględnienia jej w zaliczkach - w związku z tym zatrudniający ich zleceniodawcy pobierali zaliczki bez kwoty zmniejszającej podatek. O jakich kwotach mowa? 300 zł miesięcznie co w rozliczeniu rocznym daje kwotę 3600 zł.

Kwota zostanie uwzględniona przez zleceniobiorców w rozliczeniu rocznym PIT. Jak wyjaśnia portal Business Insider w efekcie zleceniobiorcy co miesiąc dostawali wynagrodzenie od zleceń niepomniejszone o 300 zł kwoty zmniejszającej. Za 2022 r. mogą rozliczyć kwotę zmniejszającą w zeznaniu PIT — będą mogli odzyskać nawet 3600 zł (12 × 300 zł za każdy miesiąc).

Część zleceniobiorców nie otrzyma zwrotu całej kwoty

Dlaczego część z nich nie otrzyma zwrotu całej kwoty? Jak tłumaczy Dorian Jabłoński, starszy konsultant w MDDP jest to efekt zmiany zasad opodatkowania od 1 lipca 2022 r.

Jak wyjaśnia na łamach Business Insider zleceniobiorca powinien otrzymać 3600 zł zwrotu. "Mieliśmy przynajmniej dwa systemy podatkowe w PIT: do połowy roku obowiązywała stawka 17 proc., ulga dla klasy średniej i mechanizm rolowania zaliczek, a od 1 lipca — stawka 12 proc., bez ulgi i mechanizmu. Kluczowy w tym przypadku dla rozliczeń zleceniobiorców był mechanizm rolowania zaliczek" - tłumaczy Dorian Jabłoński.

"Nadpłata może być niższa niż 3600 zł"

Na mocy rozporządzenia ministra finansów pracodawcy byli zobowiązani do porównania czy niższe będą zaliczki na PIT z zastosowaniem zasad obowiązujących do końca 2021 r. czy zaliczki na PIT z zastosowaniem zasad wprowadzonych Polskim Ładem.

"Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku w pierwszej odsłonie Polskiego Ładu w szczególnym stopniu odbiła się na zleceniobiorcach" - informował Dorian Jabłoński w rozmowie z "BI". Co za tym idzie te osoby nie miały prawa do pomniejszenia zaliczki o wyższą kwotę zmniejszającą podatek ani do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Zostało to skorygowane przez mechanizm rolowania zaliczek - ten z kolei został zlikwidowany w połowie 2022 roku.

Aktualnie przy rozliczeniu PIT za 2022 r., należy zestawić zaliczki na PIT pobierane przez zleceniodawcę przez cały 2022 r. z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 lipca 2022 roku. "W niektórych przypadkach w I połowie 2022 r. zleceniodawcy mogli potrącać z wynagrodzenia zleceniobiorcy nieco niższe zaliczki na PIT, niż wynikałoby to z obowiązujących dziś przepisów, a w II połowie już tego nie robili" - wyjaśnia redakcja Business Insider.

"W efekcie nadpłata zleceniobiorców w PIT za 2022 r. może być niższa niż 3600 zł" - tłumaczył Dorian Jabłoński w rozmowie z "BI".

Rozliczenie podatkowe. Zmiany od 2023 roku

Od 2023 roku zleceniobiorcy również mają prawo do kwoty wolnej od podatku o tej samej wysokości. Została wprowadzona jednak drobna zmiana - zleceniobiorcy mają wybór czy rozliczać się jak dotychczas (więc uwzględnić kwotę wolną dopiero przy zeznaniu rocznym PIT za 2023) czy uwzględniać kwotę wolną w trakcie roku.

Zleceniobiorcy, którzy zdecydują się na uwzględnienie kwoty wolnej w trakcie roku muszą złożyć płatnikowi oświadczenie. Jak wyjaśnia "BI" wystarczy złożyć PIT-2 (wersja 9). 

Sonda
Rozliczysz PIT online?
Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze