Ekstra pieniądze

Skarbówka zwraca 3 000 zł! Wystarczy wypełnić jedno pole w PIT za 2023 rok

Dokonując wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, inwestorzy zyskują możliwość zmniejszenia zobowiązań podatkowych w deklaracji PIT. IKZE oferuje korzyści podatkowe, które obniżają należne podatki za okres wpłaty. Jakie kryteria trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi do 3 tys. zł?

IKZE i zwrot podatku. Komu przysługuje ulga podatkowa IKZE?

Jednym ze sposobów odkładania na emeryturę jest IKZE. Ten sposób odkładania pozwala także na dokonanie sporego odliczenia od podatku. Jak z tego skorzystać? Podatnik, który założył konto IKZE może dokonywać odliczenia podatkowego w przypadku, gdy:

  • rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12 i 32%),
  • rozlicza się według podatku liniowego (19%),
  • korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Podstawą rozliczenia ulgi są dowody wpłat na rzecz IKZE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Ile wynoszą kwoty wpłat za 2023 rok?

Przepisy podatkowe nie wskazują maksymalnej kwoty odliczeń, ale istnieje górna granica dotycząca kwoty składek na IKZE, powyżej której nie ma możliwości gromadzenia oszczędności. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Limit wpłat na IKZE za 2023 rok wynoszą 12 483 zł (samozatrudnieni) lub 8 322 zł (pozostałe podmioty).

Ile dokładnie można odliczyć i na jaki zwrot można liczyć? SPRAWDŹ KWOTY!

Limity wpłat na IKZE w 2024 roku

W 2024 r. obowiązują nowe dwa limity wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (M.P. z 2023 r. poz. 1339), które wynoszą:

  • 14 083,20 zł  w przypadku kwoty wpłat przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
  • 9 388,80 zł w przypadku kwoty wpłat przez pozostałe osoby.

Ulga na IKZE. Formularz do wypełnienia

W zależności od formy opodatkowania, w celu skorzystania z ulgi na IKZE należy wypełnić właściwy formularz:

  • osoby rozliczające się na zasadach ogólnych -> PIT-37 oraz załącznik PIT/O
  • przedsiębiorcy opodatkowani według skali -> PIT-36 oraz załącznik PIT/O
  • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -> PIT-28 oraz załącznik PIT/O
  • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, według 19-procentowej skali -> PIT-36L

Oszczędzanie na IKZE a podatek Belki

Oszczędzanie na IKZE umożliwia uniknięcie tzw. podatku Belki, ponieważ zgromadzone środki są zwolnione z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. "Żeby skorzystać z preferencji i nie płacić podatku, należy wypłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat i wypłacić je po po ukończeniu 65. roku życia. Taka wypłata pozwoli na zapłatę 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, bez podatku od dochodów kapitałowych. Jeśli kapitał zostanie wycofany wcześniej, trzeba rozliczyć wypłatę w PIT i dokonać zapłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego" - wyjaśnia portal pit.pl.

QUIZ PRL. Symbole luksusu PRL

Pytanie 1 z 15
Marzyły o nim zimą wszystkie kobiety w PRL, jednak tylko nieliczne było na nie stać
QUIZ. Symbole luksusu PRL
Debata o CPK Super Biznes
Listen on Spreaker.
Najnowsze