Skorzystaj z unijnej pomocy na szkolenia i doradztwo

2016-11-25 1:00
Skorzystaj z unijnej pomocy na szkolenia i doradztwo
Autor: Shutterstock

Szkolenia i inne usługi, także doradcze służące rozwojowi pracowników i właścicieli firm, podnoszące ich kompetencje, to zysk dla firmy. Warto w tym celu skorzystać z Funduszy Europejskich.

O dotację na szkolenia mogą się starać przedsiębiorcy z całego kraju z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego. Tego rodzaju wsparcia nie ma bowiem w Regionalnych Programach tych województw.

JAK OTRZYMAĆ WSPARCIE

Aby uzyskać takie wsparcie, musimy złożyć wniosek w odpowiedzi na konkurs. Konkursy ogłaszane są na poziomie regionów, a finansowanie pochodzi z Programów Regionalnych. Dlatego oferta jest różna w zależności od regionu. Konkursów szukajmy za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie www.funduszeeuropejskie. gov.pl. Wchodzimy w zakładkę „Znajdź dofinansowanie", a następnie w kolejną „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa". W szarym prostokącie po lewej stronie zaznaczamy obszar „Biznes i przedsiębiorczość", a następnie określamy województwo, w którym prowadzimy firmę. Uzyskamy listę konkursów ogłoszonych w naszym regionie. W tej chwili oferta jest jeszcze niewielka, najwięcej konkursów pojawi się w przyszłym roku. Dlatego warto sprawdzać na bieżąco.

Gdy otrzymamy wsparcie na szkolenia, odpowiednich dla siebie usług szukamy w Bazie Usług Rozwojowych (i tylko tutaj!). Znajdziemy ją na stronie internetowej uslugirozwojowe.parp.gov.pl. To baza renomowanych firm z całego kraju, które oferują tzw. usługi rozwojowe.

USŁUGA ROZWOJOWA – CO TO JEST?

Unijne wsparcie można uzyskać na tzw. usługi rozwojowe. Chodzi o różnego rodzaju szkolenia, kursy, doradztwo, coaching (to specyficzny, interaktywny rodzaj szkolenia, które ma na celu nasz rozwój osobisty), mentoring (mentoring to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem), e-learning (szkolenia z wykorzystaniem komputera i Internetu), studia podyplomowe i inne. Czego dotyczą te usługi? – tego, czego w firmie potrzebujemy – obsługi programów komputerowych, nauki języka obcego, umiejętności obliczania urlopów dla pracowników, zdobywania rozmaitych umiejętności czy certyfikatów, podnoszenia kwalifikacji w jakiejś dziedzinie itp.
-

TU OTRZYMASZ POMOC

Informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich bezpłatnie udzielą ci konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

-
JAKA WYSOKOŚĆ WSPARCIA

W każdym województwie sposób i wysokość finansowania szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji może być inna, ponieważ każdy Urząd Marszałkowski ustala własny system finansowania. Są jednak wspólne zasady, na jakich te systemy się opierają:

Urząd Marszałkowski określa maksymalną kwotę wsparcia, jaką jeden przedsiębiorca może uzyskać w danym okresie rozliczeniowym. I ta kwota w poszczególnych regionach może być różna.
Urząd określa też poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkolenia). Wynosi on zwykle najwyżej 50 proc. jej kosztów. Jednak w branżach, które są szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej – dofinansowanie może być wyższe.
Na większe wsparcie możemy liczyć kierując na szkolenie pracowników powyżej 50. roku życia czy osoby o niskich kwalifikacjach. Jednak nawet w takich szczególnych przypadkach poziom finansowania nie może być wyższy niż 80 proc.
Jest także limit kwotowy dofinansowania, z jakiego możemy skorzystać, kierując pojedynczego pracownika na szkolenie – to 5 tys. zł.

JAK WYGLĄDA WSPARCIE

W zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie, możemy otrzymać wsparcie w jednej z dwóch postaci.

• Bon rozwojowy

Znamy na przykład bony towarowe z minionych lat albo współczesne bony rozdawane pracownikom na święta, za które można zrobić zakupy w wybranych sklepach. Bon rozwojowy działa podobnie – to rodzaj waluty, którą płacimy za usługi firmom szkoleniowym. Przedsiębiorca, który uzyskuje w konkursie wsparcie z Funduszy Europejskich i podpisuje umowę, wykupuje bony. Tyle, że płaci za nie mniej niż są warte. Na przykład w regionie, w którym dana usługa jest refundowana na poziomie 50 proc., za bon o wartości 3000 zł zapłacimy 1500 zł. Bony służą kupowaniu różnych usług – szkoleń, kursów czy warsztatów. A to oznacza, że za usługę kosztującą 3000 zł zapłacimy z własnej kieszeni tylko połowę.

• Refundacja kosztów

Ten schemat jest prosty – po wygraniu konkursu, przyznaniu nam wsparcia i podpisaniu umowy, wchodzimy do Bazy Usług Rozwojowych. Tu wybieramy sobie szkolenie czy kurs, za które sami płacimy. Po zakończeniu szkolenia przedstawiamy fakturę i uzyskujemy częściowy zwrot kosztów (jego wysokość wynika z umowy o przyznaniu wsparcia).

MARTA PIĘTKA, specjalista ds. Funduszy Europejskich

WARTO KORZYSTAĆ Z POMOCY PUNKTÓW

Jedynie 24 proc. przedsiębiorców zapytanych o powody niekorzystania z bezpłatnej pomocy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wskazuje, że nie potrzebuje wsparcia. Warto zwrócić uwagę, że największa grupa respondentów, która nie korzysta z bezpłatnej pomocy, nie potrafi wskazać powodów dla których tak jest (40 proc.). Trzeba podkreślić, że pomoc ekspertów pracujących w Punktach Informacyjnych jest szczególnie istotna w przypadku podmiotów, które do tej pory nie korzystały z dotacji. Pomoc jest też równie potrzebna w przypadku, gdy chcemy skorzystać z wsparcia w obszarze, w którym system udzielania dotacji istotnie się zmienił – tak jest przykładowo w przypadku dotacji na szkolenia. System dystrybucji dotacji jest zmieniany, głównie po to, aby go doskonalić, stąd nawet ci, którzy już korzystali z dotacji powinni korzystać z bezpłatnych form aktualizacji wiedzy. Warto wiedzieć, że niewiele jest branż, które są wykluczone z korzystania z dotacji. Stąd, nawet jeżeli nam się wydaje, że nie mamy szansy na dotację, zasięgnijmy informacji na temat Funduszy.

 

Najnowsze