Europejski Bank Centralny

i

Autor: Shutterstock Europejski Bank Centralny

Podwyżki stóp procentowych

Stopy procentowe w euro znów w górę! Najwyższy wskaźnik od 2009 roku

2022-10-28 9:26

Europejski Bank Centralny poinformował, że Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio do 2 proc., 2,25 proc. i 1,5 proc.

Stopy procentowe w górę. Europejski Bank Centralny podjął decyzję

"Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Wraz z tą trzecią z rzędu znaczną podwyżką stóp Rada osiągnęła duży postęp w procesie odchodzenia od łagodnej polityki pieniężnej. Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i oczekuje, że będzie kontynuować podnoszenie stóp procentowych, żeby zapewnić, aby inflacja wkrótce powróciła do celu wynoszącego 2 proc. w średnim okresie. Przyszłe decyzje Rady w sprawie poziomu stóp będą zależeć od kształtowania się perspektyw inflacji i sytuacji gospodarczej i – zgodnie z przyjętym podejściem – będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie. Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 2,00 proc., 2,25 proc. oraz 1,50 proc., ze skutkiem od 2 listopada 2022" - napisano w komunikacie.

Podwyżki w strefie euro a sytuacja polskiej gospodarki

Dlaczego doszło do kolejnej podwyżki? Światowe banki centralne zacieśniają politykę pieniężną w celu ograniczenia inflacji. EBC przewiduje, że stagnacja w europejskiej gospodarce potrwa co najmniej do drugiego kwartału 2023 r. Wśród "winowajców" takiej sytuacji wymieniani są: wysokie ceny energii, problemy z podażą oraz trwająca agresja Rosji wobec Ukrainy. 

Europejski Bank Centralny podkreśla, że inflacja w strefie euro wciąż jest wysoka - we wrześniu wyniosła 9,9 proc. Jak sytuacja w strefie euro wpływa na naszą, polską walutę? Jak informuje Gazeta Wyborcza kurs złotego jest ściśle powiązany z euro. Strefa euro jest głównym partnerem handlowym naszej gospodarki. 

Decyzja EBC może więc wpłynąć na umocnienie się złotego, ale problemem są czynniki wewnętrzne. Choćby polityka Narodowego Banku Polskiego, która w kontekście kursu złotego jest dla rynków zagadką - informuje wyborcza.biz.

Sonda
Jesteś ZA czy PRZECIW wprowadzeniu waluty Euro w Polsce?
Pieniądze to nie wszystko. Tomasz Gontarz
Najnowsze