Emeryt

i

Autor: Shutterstock Dodatkowe 200 złotych do emerytury

Dożywotni dodatek do emerytury

Świadczenie ratownicze. Komu przysługuje dodatek do emerytury?

2022-08-29 15:48

Osoby, które szczególnie zasłużyły się dla swojej społeczności, mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Co istotne - świadczenie przyznawane jest dożywotnio. Świadczenie ratownicze jest skierowane do osób, które przez długi okres życia wykonywały trudną i niebezpieczną pracę, wiążącą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.

Komu przysługuje świadczenie?

Emeryturę o dodatkowe 200 zł mogą podwyższyć sobie seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a w przeszłości służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Świadczenie ratownicze przyznawane będzie dożywotnio, jednak warunkiem jego otrzymania jest przepracowanie w wymienionych służbach co najmniej 20 (w przypadku kobiet) lub 25 (w przypadku mężczyzn) lat.

Minister finansów ujawnia: "W 2023 roku inflacja powinna być wyraźnie niższa"

Gdzie złożyć wniosek

Aby otrzymać dodatkowe 200 złotych do emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie należy go jednak składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - za wypłaty tego świadczenia odpowiedzialny będzie bowiem Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku byłych strażaków OSP, wniosek należy dostarczyć do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej.

Warto wiedzieć, że członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30 września 2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od pierwszego stycznia 2022 roku. Po upływie tego czasu nie będzie możliwa wypłaty wyrównania.

Sonda
Czy w związku z drożyzną zmienisz pracę czy pójdziesz do szefa po podwyżkę?
Listen to "Kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą? Ekonomista Marek Zuber odpowiada [Express Biedrzyckiej]" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze