Sejm

i

Autor: Kancelaria Premiera flickr.com Sejm

Budżet 2023

Szokujące plany budżetowe Sejmu, Senatu i prezydenta. Chcą więcej pieniędzy

2022-09-01 10:13

Plany budżetowe na rok 2023 Sejmu, Senatu, Prezydenta i innych instytucji zostały opublikowane. Według tych danych Kancelaria Sejmu zamierza zwiększyć wydatki o prawie 23%, Senat o niemal 29%, a Kancelaria Prezydenta o ponad 18%. Budżet tych trzech instytucji to koszt ponad miliarda złotych spoczywający na ramionach podatników.

Plany budżetowe na 2023 rok

W Polsce istnieje 15 instytucji, które samodzielnie określają wielkość swoich wydatków a stworzone plany finansowe wysyłają do Ministerstwa Finansów na etapie pisania projektu budżetu państwa.

Resort ma obowiązek uwzględnienia ich - bez żadnej ingerencji. Dopiero na etapie prac w Sejmie może skorygować plany wydatków danych instytucji. Potocznie, instytucje te zyskały miano "świętych krów" - informuje portal Business Insider.

Wyżej wspomniane instytucje wraz z sądami powszechnymi planują wydać niemal 16,8 mld złotych - o 21,3 % więcej niż zapisano w tegorocznej ustawie budżetowej. Największe nakłady dotyczą sądów powszechnych, czyli rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, które mają w planach rozdysponować w przyszłym roku ponad 12,8 mld zł - przytacza "BI".

Minister finansów ujawnia: "W 2023 roku inflacja powinna być wyraźnie niższa"

Rzecznik Praw Obywatelskich

Największy wzrost wydatków w ujęciu procentowym przewidziany został przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Planowane wydatki to 80 milionów złotych - jest to wzrost o 35,9%. 

"Największy wpływ na planowany wzrost wydatków w 2023 r. mają bardzo wysokie wzrosty cen materiałów i usług, spowodowane w szczególności wzrostami cen nośników energii. (...)"Projekt budżetu obejmuje także wydatki na utworzenie nowego Biura Pełnomocnika Terenowego na wschodzie kraju. Obecny układ siedzib Biura RPO (Warszawa, Katowice, Wrocław i Gdańsk) w oczywisty sposób utrudnia bezpośredni dostęp do pracowników Biura RPO mieszkańcom wschodnich regionów Polski. Zgodę na ustanowienie nowego Pełnomocnika RPO musi wyrazić Sejm" - poinformowało biuro prasowe RPO cytowane przez redakcję Business Insider.

Rzecznik Praw Dziecka

Również Rzecznik Praw Dziecka planuje zwiększenie swoich wydatków o ponad 30 % - do 22 milionów złotych.

"Wysokość zaplanowanego budżetu Biura RPD wynika z zadań, które stoją przez Rzecznikiem w 2023 r. Są one związane m.in. z rozszerzaną działalnością Dziecięcego Telefonu Zaufania i koniecznością zatrudnienia specjalistów, którzy udzielają pomocy psychologicznej i prawnej, w tym uchodźcom z Ukrainy w ich ojczystym języku. W tym roku Rzecznik uruchomił także stacjonarny punkt pomocy uchodźcom w Łodzi, planowane są też inne tego typu działania kluczowe dla skutecznego pomagania dzieciom, młodzieży i całym rodzinom" - poinformowało redakcję Business Insider biuro prasowe rzecznika.

Kancelaria Sejmu i Senatu

Na trzecim miejscu - jeśli chodzi o wzrost planowanych wydatków - znajduje się Kancelaria Senatu. Jej budżet ma wzrosnąć o 28,6% do kwoty 167 milionów złotych.

Wydatki Kancelarii Sejmu sięgną około 707 milionów złotych (wzrost o 22,6% w stosunku do roku ubiegłego). Jako przyczynę wzrostu podają zmianę kadencji po wyborach w 2023 roku. 

"W ramach zmiany kadencji muszą być zapewnione środki m.in. na odprawy parlamentarne, odprawy dla pracowników biur poselskich oraz biur klubów i kół poselskich i parlamentarnych, wynagrodzenia wypłacane w związku ze zmianą kadencji, uposażenia nowo wybranych posłów X kadencji, w miesiącu, w którym wypłata będzie dotyczyć obu kadencji wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy" - informuje Centrum Informacyjne Sejmu w rozmowie z Business Insider.

Do budżetu wliczone zostały również m.in. dodatkowe wynagrodzenia, remonty i wyposażenie lokali biur poselskich posłów kolejnej kadencji czy zakup tabletów oraz komputerów przenośnych. Na ten cel zaplanowano 42,5 mln złotych.

Najwyższa Izba Kontroli

Również Najwyższa Izba Kontroli "odnotowała" wzrost w planach budżetowych. Ich budżet to kwota rzędu 384 mln złotych - o 15,6% więcej niż w roku ubiegłym.

"Na wzrost wydatków w projekcie budżetu NIK na 2023 r. olbrzymi wpływ ma obecna sytuacja gospodarcza i makroekonomiczna związana z nieprzerwanie postępującą inflacją najwyższą od przeszło 25 lat" - poinformował urząd w odpowiedzi na pytania ze strony redakcji Business Insider.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dynamiczna sytuacja cenowa odbiła się także na budżecie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. "Wzrost planowanych wydatków wynika głównie ze wzrostu wydatków w związku ze wzrostem inflacji, co przekłada się na wzrost planowanych zakupów towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń" - poinformowała rzecznik KRRiT Teresa Brykczyńska.

Wybory za miliard złotych

W budżecie państwa na rok 2023 znalazła się również zakładka związana z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, wyborami samorządowymi, ewentualnym referendum krajowym oraz wydatkami z nimi związanymi. Na ten cel utworzono rezerwę celową w wysokości blisko 1,4 mld zł. 

Sonda
Czy uważasz że budżet państwa jest w dobrej kondycji?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze