Taka sama minimalna pensja w całej Europie? Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje

2020-01-15 14:51 oprac. AG
Euro - banknoty
Autor: Shutterstock

Pensje minimalne w krajach członkowskich Unii Europejskiej są różne. Niestety, dochodzi do skrajnych różnic w tym zakresie, np. płaca minimalna w Niemczech jest wyższa od średniej krajowej w Polsce. Czy niebawem to się zmieni? Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w tej sprawie.

Płaca minimalna w Europie
Płaca minimalna w każdym z krajów europejskich jest inna. Różnice niekiedy są naprawdę spore. Dla porównania płaca minimalna w Polsce to 2 600 zł, podczas gdy w Niemczech najniższa pensja nie może być mniejsza niż 1 557 euro (ok. 6 500 zł). Sprawie postanowili przyjrzeć się unijni politycy i urzędnicy. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w tej sprawie. Czy możliwe będzie ujednolicenie płacy minimalnej w całej Unii Europejskiej? Pojawia się podstawowe pytanie: jak wyliczyć taką średnią płacę, która odpowiadałaby gospodarkom poszczególnych krajów wspólnoty. Z przytoczonych wcześniej danych gołym okiem widać, że dysproporcje są spore. Ujednoliceniu już sprzeciwiają się najbogatsze kraje Unii Europejskiej. Najgłośniej „nie” mówią przedstawiciele krajów skandynawskich: Szwecji, Danii, Finlandii. Obawiają się, że ustalenie europejskiej płacy minimalnej może generalnie wpłynąć na obniżenie płac w ich krajach, które w porównaniu z innymi państwami są wysokie. Na przykład średnia płaca w Danii to ok. 3 400 euro (ok. 14 tys. zł), a w Szwecji 2400 euro (ok. 10 tys. zł). Pensji minimalnych nie ustala się tam. Kwestie wynagrodzeń ustala się wyłącznie na linii: pracodawcy – pracownicy, bez ingerencji państwa.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Tyle zarabiamy w Polsce

Jaką propozycję mają pomysłodawcy projektu z Komisji Europejskiej? Nie chodzi tu o określenie konkretnego poziomu płacy minimalnej, ale o określenie mechanizmu, na podstawie którego państwa Unii Europejskiej wyliczą poziom płacy minimalnej, zgodny z kryteriami KE. Miałby to być poziom nie mniejszy niż 60 proc. mediany wynagrodzeń w danym kraju członkowskim. Państwa członkowskie, a także regiony oraz organizacje będą konsultować z KE pomysł płacy minimalnej przez najbliższe sześć tygodni.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", money.pl

Najnowsze