piekarnia

i

Autor: www.pixabay.com

Rządowe wsparcie

Tańszy gaz dla piekarni już obowiązuje. Nowe przepisy od piątku. Czy chleb będzie tańszy?

2023-04-07 10:56

W piątek 7.04.2023 roku wchodzą przepisy dot. wsparcia dla piekarni i ciastkarni w związku z wysokimi cenami gazu. Rozszerzają one listę podmiotów uprawnionych do zakupu gazu po regulowanej cenie 200,17 zł za MWh. Czy chleb będzie tańszy?

Tańszy gaz. Kogo obejmują nowe przepisy?

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Rozszerza ona listę podmiotów uprawnionych do korzystania z ceny maksymalnej paliwa gazowego, ustalonej na 200,17 zł za MWh netto, o przedsiębiorstwa - w tym spółdzielnie - prowadzące działalność polegającą na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Prawo do ceny maksymalnej zyskują też przedsiębiorcy, dla których własna produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych odpowiada za ponad 50 proc. przychodów.

Cena regulowana obowiązuje od 1 kwietnia do końca 2023 r.

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej. Są warunki

Przedsiębiorca musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek o stosowanie ceny maksymalnej, dokumentując w nim zużycie gazu wstecznie od 1 kwietnia.

Warunkiem objęcia wsparciem jest używanie pieców gazowych do produkcji oraz dysponowanie odpowiednim limitem pomocy de minimis. Do skorzystania z pomocy konieczne jest też niezaleganie z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy. 

Nowe przepisy już obowiązują. Czy chleb będzie tańszy?

"Gaz to nie jest jedyny czynnik cenotwórczy przy produkcji pieczywa. W sporym tempie rosną ceny surowców: mąka, tłuszcze, jajka. Koszty finansowe instytucje podwyższają co miesiąc. Koszty pracy urosną dwukrotnie w tym roku. Zamrożenie cen gazu niewiele pomoże w utrzymaniu rentowności. Potrzebne jest jak najszybsze zduszenie inflacji. Dopóki to nie nastąpi, cena chleba nie może być niższa, co najwyższej zmniejszy się tempo podwyżek ceny pieczywa" – tłumaczy Grzegorz Skalski, właściciel piekarni Skalski w rozmowie z portalem Strefa Biznesu.

Sonda
Czy ceny gazu powinny być stałe?
Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz
Listen on Spreaker.
Najnowsze