Dariusz Michalczewski

i

Autor: Cyfrasport Dariusz Michalczewski

To była najdłuższa walka Michalczewskiego. Spór o prawa do napoju rozstrzygnięty

2021-03-03 16:00

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok w procesie o prawo do używania oznaczenia "Tiger", toczącego się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim a spółką FoodCare, podał Maspex. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia "Tiger" dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. Obecnie wyłączną licencję na korzystanie z tego oznaczenia mają spółki z Grupy Maspex.

Sąd Najwyższy oddalił w całości skargę kasacyjną spółki FoodCare i wydał ostateczny wyrok potwierdzający, że prawo do oznaczenia TIGER na rynku napojów energetycznych posiada wyłącznie Dariusz Michalczewski. Wyrok Sądu Najwyższego jednoznacznie potwierdza, że po rozwiązaniu umowy licencyjnej ze spółką FoodCare przez Fundację „Równe Szanse” oraz Dariusza Michalczewskiego, wygasły wszelkie podstawy dla FoodCare do korzystania z oznaczenia TIGER na rynku energetyków.

Takich podstaw nie ma także do korzystania z oznaczenia BLACK TIGER. Wskutek wyroku Sądu Najwyższego na korzyść Dariusza Michalczewskiego i Jego Fundacji zostały utrzymane w mocy zakazy dla spółki FoodCare dotyczące m.in. sprzedaży i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Wyrok Sądu oznacza, że ostatecznie spółce FoodCare zakazane zostało korzystanie z oznaczenia TIGER na rynku napojów energetyzujących.

Dariusz Michalczewski: Miałbym dzisiaj 20 MLN followersów na Instagramie l Andrzej Kostyra

Spór dotyczący oznaczenia "Tiger" rozpoczął się w 2010 roku, kiedy Fundacja "Równe Szanse" oraz Dariusz Michalczewski rozwiązali umowę licencyjną ze spółką FoodCare, wskutek czego wygasło upoważnienie dla tej spółki do korzystania z oznaczenia "Tiger" oraz pozostałych dóbr niematerialnych Dariusza Michalczewskiego. Powodem rozwiązania zawartej na 50+50 lat umowy było niewywiązywanie się przez FoodCare z przewidzianych w niej obowiązków, a w szczególności zaprzestanie płacenia fundacji należnego wynagrodzenia z tytułu licencji na używanie oznaczenia "Tiger".

Ujemne stopy procentowe. Klienci muszą płacić za trzymanie oszczędności w bankach

Obecnie, na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją "Równe Szanse" oraz Dariuszem Michalczewskim, spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie m.in. z oznaczenia "Tiger" i pseudonimu Dariusza Michalczewskiego "Tiger", znaków towarowych z określeniem "Tiger", a także do wykorzystywania wizerunku Dariusza Michalczewskiego. Spółki z Grupy Maspex odpowiedzialne są za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktów będących efektem tej współpracy, podsumowano.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze