Trwa powszechny spis rolny 2020. Spiszmy się, jak na rolników przystało!

i

Autor: Materiały Prasowe

Trwa powszechny spis rolny 2020. Spiszmy się, jak na rolników przystało!

2020-11-19 0:00

Od 1 września 2020 ruszył Powszechny Spis Rolny organizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zbierane dane pomogą w planowaniu finansów i podejmowaniu ważnych decyzji związanych z rozwojem rolnictwa. Przyczynią się także do poprawy jakości życia mieszkańców wsi.

Dlaczego przeprowadzany jest spis?

Państwo, monitorując swoje działania oraz ustalając aktualną politykę dla sektorów gospodarczych i społecznych, potrzebuje danych na temat poziomu życia obywateli oraz funkcjonowania gospodarki. Przynależność do Unii Europejskiej wymaga podejmowania działań na rzecz wspólnej polityki rolnej, tworzenia odpowiednich regulacji prawnych gospodarowania środkami, w tym dofinansowywania słabszych obszarów.

Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku ma za zadanie zaktualizować dane zebrane podczas poprzedniego spisu rolnego oraz zbadać obecną sytuację w rolnictwie. Spisy rolne mają wieloletnią tradycję. Już w 1921 r., trzy lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przy przeprowadzaniu pierwszego Narodowego Spisu Powszechnego, część pytań odnosiła się do sytuacji rolnictwa. W 1928 r. zapoczątkowano coroczne spisywanie powierzchni użytków i zasiewów, a w 1929 r. również pogłowia zwierząt gospodarskich. Z przerwą na czas II wojny światowej, do 1988 r. powszechne spisy rolne przeprowadzano corocznie. Po zmianie ustrojowej, od 1989 roku spisy zaczęto przeprowadzać z mniejszą częstotliwością (co 10 lat), na podstawie odrębnych ustaw.

Analiza aktualnych danych dostarczy wiedzy na temat potrzeb rolnictwa, wyróżni obszary wymagające dofinansowania i pomoże w planowaniu lokalnych inwestycji. Dane ze spisu określą aktualne potrzeby wsi zarówno w zakresie infrastruktury, jak i jakości życia.

Mamy powody do dumy

Zagospodarowane przez polskich rolników dotacje unijne przyczyniły się do rozwoju polskiej wsi. Nastąpiła koncentracja produkcji w gospodarstwach oraz rosnąca mechanizacja produkcji rolnej. Polskie gospodarstwa stały się konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Wiele gospodarstw przeorganizowało się w kierunku upraw ekologicznych, inne przekształciły się  w gospodarstwa agroturystyczne. Jednocześnie zwiększona liczba inwestycji w rolnictwie sprawiła, że podniósł się komfort i satysfakcja z życia na wsi jej mieszkańców. Niektóre z opisanych przez nas zmian zauważamy „gołym okiem”. A jak wyglądają konkretne dane na temat rolnictwa i jaka jest skala tych zmian, dowiemy się po przeprowadzeniu spisu.  

O co pytamy w spisie?

W spisie będą zbierane dane dotyczące 11 działów: powierzchni zasiewów; zwierząt gospodarskich; nawożenia; ochrony roślin; budynków gospodarskich; ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych; działalności gospodarczej; struktury dochodów (nie pytamy o wysokość dochodów tylko o ich strukturę); aktywności ekonomicznej; chowu i hodowli ryb. Może wydawać się, że jest ich dużo, jednak trzeba pamiętać, że nie wszystkie tematy dotyczą każdego rolnika. Dodatkowo nie będziemy pytać o zagadnienia, które można pozyskać ze źródeł administracyjnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty, będą pomocne podczas wypełniania formularza.

Jak możemy się spisać?

Mamy do wyboru dwie podstawowe metody:

  • przez Internet, po zalogowaniu się na stronie spisrolny.gov.pl,
  • poprzez wywiad telefoniczny dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99*. 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu poprzez wywiad telefoniczny,
  • bezpośrednio, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Pomoc przy spisie

Procedura spisu będzie wspierana przez samorządowców – wójtów, sołtysów, urzędników gmin i pracowników statystyki publicznej. Zostaną również stworzone w każdej gminie Gminne Biura Spisowe.

Zapraszamy również do kontaktu z infolinią spisową 22 279 99 99*.

Rachmistrz

Jest to zaufany funkcjonariusz publiczny przeszkolony w celu prowadzenia spisu. Możemy sprawdzić jego tożsamość dzięki specjalnemu identyfikatorowi, który będzie zawierać dane potwierdzające pełnioną przez niego funkcję oraz pieczęć wojewódzkiego biura spisowego. Dane rachmistrza możemy także zweryfikować na infolinii spisowej lub na spisrolny.gov.pl.

Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99*

*Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze