Polisa ubezpieczeniowa

i

Autor: Materiały prasowe Polisa ubezpieczeniowa

Ubezpieczyciel oszukiwał klientów! UOKiK nałożył GIGANTYCZNĄ karę

2021-01-14 12:03

Kara liczona w milionach złotych dotknie nieuczciwego ubezpieczyciela. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał w ten sposób Open Life TU Życie. W uzasadnieniu podano, że firma stosowała wobec klientów nieuczciwą sprzedaż ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Nałożenie gigantycznej kary na ubezpieczyciela jest wynikiem zawiadomienia o nieuczciwych praktykach przez Komisję Nadzoru Finansowego. W wydanym przez UOKiK komunikacie poinformowano, że prezes Chróstny po przeanalizowaniu zawieranych przez Open Life TU Życie z konsumentami umów UFK i wypełnionych przez nich przy sprzedaży ankiet adekwatności, stwierdził, że Open Life TU Życie proponował konsumentom ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nieodpowiadające ich potrzebom (misselling).

32 miliony kary dla największych siłowni. Gigantyczna zmowa na rynku fitness

Według Urzędu ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli. Klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat, a Open Life TU Życie proponował im umowy, które miały trwać znacznie dłużej – np. do ukończenia przez nich 85. roku życia.

W komunikacie UOKiK prezes Chróstny powiedział - „Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych niż są w stanie zaakceptować. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nieuczciwe praktyki Open Life TU Życie S.A. został ukarany kwotą ponad 20 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna i firma może się odwołać do sądu.

Ksiądz dyktuje sobie stawki za kolędę
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze