Uczestnicy PPK oszczędzają więcej i szybciej

i

Autor: Materiały Prasowe

Uczestnicy PPK oszczędzają więcej i szybciej

2021-03-30 0:00

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu każdy z nas może znacznie efektywniej i szybciej zgromadzić pieniądze na przyszłość, niż gdybyśmy oszczędzali na własną rękę. W PPK oszczędza już 2 mln Polaków i miliony kolejnych stoją właśnie, lub niedługo będą stać przed decyzją o dołączeniu do nich. Dlaczego warto?

System PPK został skonstruowany w taki sposób, że do sumiennie odkładanej przez pracownika kwoty, dokłada się także pracodawca i państwo, a  inwestowanie oszczędności pozwala wygenerować dodatkowe zyski. Z raportu Mercera wynika, że tylko w 2020 r.  PPK jako inwestycja przyniosła rzeczywistą stopę zwrotu dla uczestników od 80 do 122 proc.!

PPK – o co tu chodzi

Zgodnie z ustawą o PPK – pracodawcy są zobowiązani do jego utworzenia w firmach. Natomiast uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoby między 55. a 70 r.ż. mogą zadeklarować chęć przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, natomiast pracownicy w wieku od 18 do 55 r.ż. są zapisywani do PPK automatycznie. Oczywiście, w każdej chwili mogą z niego zrezygnować, jednak przed podjęciem takiej decyzji, warto rozważyć korzyści, jakie daje uczestnictwo w PPK.

Zyski z uczestnictwa w PPK

Pozostając w PPK, w zasadzie nie musisz nic robić. Ty pracujesz, a na twój rachunek co miesiąc wpływa ustalona kwota. To sposób oszczędzania, który nie nadwyręża budżetu, wręcz go podbudowuje, a Ty możesz spokojnie patrzeć w przyszłość. Dzięki uczestnictwu w PPK:

- masz możliwość szybkiego i efektywnego budowania oszczędności na przyszłość. Docelowo w najbardziej korzystnym wariancie środki najlepiej wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia.

- na twój zysk jako uczestnika PPK składa się nie tylko 2 proc. (maks. 4 proc.) wynagrodzenia, ale też 1,5 proc. (maks. 4 proc.) od pracodawcy;

- przez co najmniej 3 miesiące uczestnictwa w PPK otrzymujesz od państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a po roku (i w kolejnych latach) na Twoje  konto wpływa 240 zł;

- dodatkowe zyski lub straty mogą zostać wypracowane przez instytucję finansową zarządzającą PPK. Średnia stopa zwrotu z funduszy PPK od ich powstania to 10,1%.

- Rachunki PPK mają charakter prywatny, uczestnik może w dowolnym momencie wypłacić z nich pieniądze – także przed ukończeniem 60. roku życia.  W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od wypracowanych przez instytucję finansową zysków kapitałowych;
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – informacja o pobranych 30% zostanie zaewidencjonowana na koncie ubezpieczonego w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne
  • środki pochodzące z dopłat od państwa.

Każdy pracownik ma oczywiście wybór, czy pozostać w systemie PPK, czy zrezygnować z oszczędzania w nim. Jednak gromadzenie oszczędności do 60. roku życia będzie niezwykle korzystne pod względem wysokości wpłat uzyskiwanych od pracodawcy, dopłat państwa oraz preferencji podatkowych.

- bez konsekwencji podatkowych wypłacisz pieniądze z PPK w przypadku poważnej choroby pracownika, jego współmałżonka lub dziecka, a także planując kredyt na zakup mieszkania lub budowy;

- środki generowane w PPK są dziedziczone, nie przepadają po śmierci osoby w nim oszczędzającej.

Dziedziczenie zgromadzonych środków

Niechętnie myślimy o chorobach, możliwych wypadkach i śmierci. Od tego są polisy, ale co w przypadku gromadzonych oszczędności w ramach PPK? W takiej sytuacji środki są dziedziczone przez ustawowego spadkobiercę lub wskazaną przez nas osobę. Jeśli uczestnik miał żonę lub męża, wówczas zgodnie z zakresem wspólnoty majątkowej – przechodzą one w połowie do małżonka, a pozostałe środki wędrują do PPK, IKE bądź PPE osoby uprawnionej lub są wypłacane. Dziedziczone środki nie są objęte podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem od zysków kapitałowych.

Panie przodem – po godną emeryturę

W Polsce kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni. No dobrze, pomyślisz, ale co to ma wspólnego z PPK?! Jak się okazuje – bardzo wiele. Choć Pracownicze Plany Kapitałowe są dedykowane wszystkim, zarówno pracownikom ze stałym zatrudnieniem, jak i osobom pracującym na umowę-zlecenie, osobom młodym i w podeszłym wieku, mężczyznom i kobietom, które w szczególności powinny oszczędzać w PPK. To kobiety mają możliwość wcześniej przejść na emeryturę, a skoro dłużej żyją, będą potrzebowały więcej pieniędzy.

Więcej informacji na temat PPK, kalkulatora korzyści i bezpłatnych szkoleń dla pracowników i pracodawców można znaleźć na portalu www.mojeppk.pl oraz pod numerem infolinii: 800 775 775.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze