deklaracje PIT

i

Autor: SHUTTERSTOCK deklaracje PIT

Ulgi podatkowe 2023

Ulga na dziecko 2023. Co można odliczyć od PIT? Sprawdź ulgi dla rodziców

2023-01-18 12:28

-W rocznym zeznaniu PIT osoby posiadające dzieci mogą zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty. Ulga na dziecko, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego, wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnego rodzica oraz odliczenie wydatków poniesionych na rehabilitację pociechy - to tylko połowa preferencji podatkowych dostępnych dla rodziców- podaje Bankier.pl

Co można odliczyć w PIT 2023

Ulga prorodzinna jest najbardziej znanym i popularnym odliczeniem w PIT. Rodzice w rocznej deklaracji podatkowej mogą pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty. Jak wylicza e-pity.pl wygląda to następująco: 

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Bankier wymienia też kolejną  ulgę, która jest przeznaczona dla rodziców, którzy mają co najmniej czwórkę dzieci. Jak czytamy, ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów pochodzących:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc./ (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

-Zwolnieniu z PIT podlegają przychody nieprzekraczające 85 528 zł w danym roku. Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich i opiekuńczych. Dodatkowo przychody: z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę), podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zwolnione od podatku dochodowego nie są objęte ulgą - informuje Bankier.pl.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców

Bankier.pl przypomina, że po kontrowersyjnych zmianach dotyczących wspólnego rozliczenia z dzieckiem w rocznym rozliczeniu PIT Ministerstwo Finansów przywróciło preferencję podatkową dla samotnych rodziców.

Zmiany w Polskim Ładzie, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., ponownie umożliwiają opodatkowanie dotyczące dochodów jednego rodzica lub opiekuna, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, o ile dziecko to spełnia kryterium dochodowe - wyjaśnia Bankier.pl

Portal informuje, że roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia), uczącego się dziecka, uprawniający do skorzystania przez jego rodziców (lub opiekunów prawnych) z ulgi na dziecko wynosi 16 061,28 zł. Zmiana w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca 2022 r. i obejmuje rozliczenie roczne za cały 2022 r.

Ulga rehabilitacyjna też się należy rodzicom

Bankier.pl informuje, że warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi, orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa.

Jak czytamy na portalu, odliczyć w ramach ulgi można wydatki m.in. na używanie samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, wydatki na leki, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, opłacenie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach-wylicza Bankier.pl

Kolejną ulgą, którą wylicza portal jest zwolnienie z opodatkowania zasiłków macierzyńskich. Obowiązku zapłaty daniny publicznej nie będą rodziły zasiłki otrzymywane przez podatników, do których dziś adresowana jest ulga PIT-0, a więc:

 • ulga dla młodych,
 • ulga na powrót,
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla pracujących seniorów.

Jest jeden warunek, który należy spełnić. Podatnik otrzyma zwolnienie z podatku dochodowego, jeżeli wszystkie jego przychody nie przekroczą w skali roku kwot 85 528 zł. Do łącznego limitu liczy się także kwota wolna od podatku - 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że osoba otrzymująca zasiłek macierzyński zapłaci daninę, gdy przekroczy kwotę 115 tys. zł rocznie. 

Sonda
Ile masz dzieci?
Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Tekst sponsorowany