Rozliczanie PIT 2023

i

Autor: Getty Images

Rozliczenie podatkowe

Ulga na leki. Ile wynosi? Kto może skorzystać?

2023-03-21 4:03

Do 2 maja 2023 mamy czas na złożenie zeznania podatkowe PIT za zeszły rok. Warto sprawdzić, jakie ulgi nam przysługują. Wydając pieniędzy dużo na leki, możemy ubiegać się o zwrot części wydatków w postaci ulgi na leki. Kto może skorzystać z ulgi na leki?

Komu przysługuje ulga na leki?

Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom z niepełnosprawnością, lub podatnikom, którzy utrzymywali w 2022 roku roku osoby niepełnosprawne. Mogą to być: współmałżonek, rodzic, rodzic małżonka, rodzeństwo, dzieci własne i przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, synowa, zięć, macocha i ojczym.

Aby skorzystać ulgi na leki potrzebujemy przede wszystkim przynajmniej jednego z tych dokumentów:

* orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

* decyzji o uzyskanej rencie

* orzeczenia o rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności wystawionego osobie, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ulga na leki 2022. Ile wynosi?

Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Odliczyć można właśnie tylko nadwyżkę ponad 100 zł w miesiącu. Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi na lek

Podstawą skorzystania z ulgi jest zalecenie pisemne lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek. Co ważne, nie można sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu, czy w innych miesiącach – liczy się suma z danego miesiąca. Opłaca się więc kumulować wydatki na leki w jak najmniejszej liczbie miesięcy.

UWAGA! Ulga nie obejmuje wydatków na leki, dofinansowywanych przez inne instytucje i organizacje.

Ulga na leki 2022: Jakie leki obejmuje?

Z ulgi na leki skorzystać możemy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością musi korzystać stale lub czasowo z danych specyfików. Odliczyć nie można więc wydatków na leki bez recepty, suplementy i leki niezwiązane z niepełnosprawnością. Leki muszą być wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na leki dla emerytów

W 2022 r. jest ulga na leki praktycznie została zlikwidowana dla większości emerytów i rencistów, choć formalnie obowiązuje. Zmiana jest konsekwencją Polskiego Ładu, który od 1 stycznia 2022 r. podwyższył kwotę wolną od podatku do 30 000 zł.

Osoby z przychodem do 30 tys. zł, w tym emeryci ze świadczeniami do 2 500 zł brutto miesięcznie nie płacą podatku dochodowego PIT, nie mogą więc dokonać odliczenia kosztów leków od podatku. Ulgę na leki można odliczyć, mając emeryturę lub rentę wyższą niż 2 500 zł brutto miesięcznie.

Sonda
Składałaś/eś kiedyś korektę PIT?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Najnowsze