ulgi dla emerytów w 2023

i

Autor: Shutterstock

Rozliczenie z fiskusem

Ulgi podatkowe dla seniorów. Z czego mogą skorzystać przy rozliczaniu PIT za 2022 rok?

2023-02-07 8:11

Seniorzy, których w 2022 roku jedynym dochodem była emerytura, nie muszą składać deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Robi to za nich ZUS. Ale jeśli chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą złożyć zeznanie podatkowe do 2 maja 2023. Warto wiedzieć, jakie ulgi przysługują seniorom, bo dzięki nim można zyskać sporo pieniędzy.

Rozliczenie PIT za 2022 rok – kto nie musi składać zeznania?

Emerytury do 2500 zł brutto miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Pozostali  emeryci, którzy nie uzyskiwali innych dochodów poza emeryturą i nie chcą skorzystać z ulg podatkowych, nie muszą składać zeznania. Robi to za nich ZUS, który w ich imieniu wysyła PIT-40A. Taki druk dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych.

Ulgi podatkowe dla seniorów

Aby skorzystać z ulg podatkowych seniorzy muszą wypełnić dodatkowo PIT-37 i złożyć go do 2 maja 2022 roku. Złożyć zeznanie do urzędu skarbowego muszą też osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem. Ważne! Z możliwości odliczenia ulg nie skorzystają osoby z emeryturą do 2500 zł brutto miesięcznie, bo są zwolnione z podatku PIT.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne, pobierające rentę lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które w 2022 roku opłaciły rehabilitację lub zakupiły sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wymagany jest dokument, który stwierdza poniesienie wydatków, jak paragon lub faktura. Możemy odliczyć m.in.:

* adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

* zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych,

 * zakup, naprawę lub najem sprzętu rehabilitacyjnego,

 * pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, uzdrowisku,

 * opiekę pielęgniarską.

Ulga na leki 

Ulga na leki stanowi element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie od podatku wydatków ponoszonych m.in. na leki, ale tylko tych na receptę zleconych przez lekarza specjalistę. Od podatku nie można odliczyć kosztów suplementów diety czy środków opatrunkowych, nawet jeśli zalecił je lekarz. Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które mają status osoby niepełnosprawnej, nie wystarczy status emeryta. Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi, ale jest ona naliczana od wydatków, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł.

Pamiętaj!

Ulgi związane z niepełnosprawnością przysługują wyłącznie tym podatnikom, którzy pobierając emeryturę lub rentę, posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Ulga na Internet

Odliczenia w ramach ulgi na Internet można  dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Maksymalnie możesz odliczyć 760 zł, ale jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, ulga naliczana jest podwójnie, każdy z nich ma bowiem prawo do maksymalnego limitu. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku i identyfikującego sprzedającego oraz kupującego. Jeśli płacisz rachunek łącznie za kilka usług, musisz pamiętać, że odliczeniu podlega wyłącznie kwota za internet.

Odliczenie darowizn

Jeśli w 2022 roku przekazałaś lub przekazałeś darowiznę na kościół, możesz skorzystać z ulgi. Trzeba jednak pamiętać, że można odliczyć darowiznę w wysokości maksymalnie 6 proc. dochodu/przychodu. Limit ten jest wspólny dla wszystkich darowizn: 

* na kościół lub związek religijny,

* na organizację pożytku publicznego,

 * honorowego krwiodawstwa,

* kształcenia zawodowego,

 * przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Sonda
Czy podatki w Polsce są za wysokie?
Tańczące z promocjami 2 luty 2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze