Urzędnik

i

Autor: Canva.com

UWAGA! Rząd sprawdzi nasze emerytury, zarobki i jak mieszkamy! MUSISZ TO UJAWNIĆ!

2021-03-04 5:34

Jakie świadczenia pobierasz (emerytura, renta, 500 plus), z czego się utrzymujesz (umowa o pracę, własna działalność), gdzie dokładnie pracujesz, jakie masz wyznanie, ile pokoi ma twoje mieszkanie, do kogo ono należy czy jakim językiem posługują się domownicy? To tylko część pytań, które zada wszystkim Polakom GUS zgodnie z rządowym rozporządzeniem podpisanym przez Prezydenta RP. Jeśli nie ujawnimy tego, czy pobieramy emeryturę lub też w jaki sposób zarabiamy, grożą nam wysokie kary.

Rząd dowie się, gdzie pracujemy, czy pobieramy emeryturę lub rentę bądź jak i z kim mieszkamy. Wszystko to oczywiście zrobi legalnie, bo badania przeprowadzą rachmistrzowie Głównego Urzędu Statystycznego. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny 2021, a dokładniej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis potrwa do 30 czerwca 2021 roku i, co ważne, jest obowiązkowy!

GUS informuje, że osobami, które muszą wziąć udział w spisie są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Pytane będą między innymi o płeć, wiek, rodzaj pobieranych świadczeń, sposób zarobkowania, wyznanie czy przynależność etniczną. Dużym ułatwieniem będzie możliwość dokonania samospisu na stronie internetowej GUS. Jeżeli jednak pojawią się wątpliwości lub zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Dramat pacjentów! NFZ zawiesza zabiegi i leczenie w szpitalach

Sonda
Czy byś się zaszczepił/a chińską szczepionką?

Trzeba pamiętać, że za uchylanie się od obowiązku statystycznego grozi kara grzywny do 5 tys. zł. O nasze dane jednak nie musimy się martwić. Informacje i dane zgromadzone w trakcie spisu powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną. Jakie jednak dokładne dane będzie zbierał GUS w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego 2021? Poniżej znajduje się pełna lista!

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

Charakterystyka demograficzna osób:

 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa.

Aktywność ekonomiczna osób:

bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;lokalizacja miejsca pracy;rodzaj działalności zakładu pracy;zawód wykonywany;status zatrudnienia;wymiar czasu pracy;rodzaj źródła utrzymania osób;rodzaje pobieranych świadczeń.

Poziom wykształcenia.

Niepełnosprawność:

 • samoocena niepełnosprawności;
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

Gospodarstwa domowe i rodziny:

 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.
Najwierniejszy czytelnik Super Expressu

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze