imigranci

i

Autor: Shutterstock

Imigranci w Polsce

W Polsce żyje już nawet 4 miliony imigrantów. To nie tylko Ukraińcy i Białorusini

2023-09-26 9:53

W stosunku do 1990 roku, liczba migrantów na świecie wzrosła o 83,4%. W Polsce, gdzie łączna liczba imigrantów wynosi około 3,5–4 miliona, z czego 60–75% stanowią Ukraińcy, obserwujemy wyraźny wzrost migracji, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie.

Warto podkreślić, że Polska stała się krajem granicznym Unii Europejskiej na szlaku migrantów z Azji i Afryki, przerzucanych do UE przez Białoruś w ramach wojny hybrydowej. Tym samym, nasz kraj musi zmierzyć się z problemem nielegalnej imigracji, ale także staje przed wyzwaniem odsyłania migrantów do innych państw UE, jako "pierwszy bezpieczny kraj".

Tendencje w Polskiej Polityce Migracyjnej:

  • Liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce rośnie, zwłaszcza w zawodach, gdzie brakuje pracowników. Jednak wielu cudzoziemców uważa, że pracuje poniżej swoich kwalifikacji, często z powodu barier językowych.
  • W Polsce brakuje sprecyzowanej polityki migracyjnej, co stwarza trudności w zarządzaniu rosnącą imigracją.
  • W Europie występują sprzeczne tendencje w polityce migracyjnej, ze względu na starzenie się społeczeństw i deficyty na rynku pracy oraz trudności w integracji migrantów.
  • Polska musi opracować trafną i skuteczną politykę migracyjną, opartą na analizie rynku pracy. Programy edukacyjne, uznawanie kwalifikacji i wsparcie dla przedsiębiorczości migrantów są kluczowe.

Polityka migracyjna Polski nie powinna oferować imigrantom specjalnych przywilejów w kontekście świadczeń socjalnych. Konieczne jest także wzmocnienie procedur odsyłania nielegalnych imigrantów i pogłębienie współpracy z krajami pochodzenia migrantów, aby lepiej zrozumieć przyczyny migracji i opracować bardziej skuteczne strategie zarządzania nią.

QUIZ PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz grube ryby PRL?

Pytanie 1 z 10
1. W najlepszych dla niej czasach PZPR liczyła:
Edward Gierek
Pieniądze to nie wszystko Przemysław Litwiniuk
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze

Materiał sponsorowany

Materiał sponsorowany