Kredyt

i

Autor: Shutterstock Kredyt

Bezpieczny kredyt

W tych przypadkach bank odrzuci wniosek o bezpieczny kredyt 2 proc.

2023-09-17 12:01

Banki wprowadziły program „Bezpieczny kredyt 2 proc.", oferujący kredyty o niskim oprocentowaniu. Mimo jego atrakcyjności, liczba złożonych wniosków znacznie przewyższa liczbę przyjętych umów, co tworzy poważne trudności dla wielu klientów. Gazeta Wyborcza donosi, że program ten spotyka się z wieloma problemami, które wpływają na decyzje banków.

W ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia programu, złożono aż 35 tysięcy wniosków, jednak podpisano zaledwie 3 tysiące umów. To skutkuje frustracją klientów i długim okresem niepewności. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" główne przyczyny tego stanu rzeczy to problemy z dostosowaniem systemów informatycznych, sezon urlopowy oraz trudności z interpretacją przepisów.

Pierwszym problemem jest zrozumienie zasad programu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii stwierdza, że "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie jest przeznaczony dla zakupu jedynie udziałów w nieruchomości, ale jedynie dla tych, którzy już je posiadają i chcą dokupić pozostałe. To prowadzi do nieporozumień i odmów w przypadku par, które chciałyby skorzystać z programu.

Kolejnym problemem są sytuacje, w których jedno z małżonków chce zbudować dom na działce, która należy tylko do jednej osoby z pary. W takich przypadkach banki również wydają decyzje odmowne, co jest kolejnym utrudnieniem.

Warto również zaznaczyć, że banki muszą określić wartość rynkową nieruchomości przed udzieleniem kredytu. Jeśli wycena jest niższa niż kwota wnioskowanego kredytu, a klient nie posiada 20% wkładu własnego, to Bank Gospodarstwa Krajowego odmawia udzielenia gwarancji.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zwłaszcza na początku swojej działalności, również spotykają się z trudnościami w uzyskaniu kredytu. Banki oczekują dokumentacji potwierdzającej dochody z co najmniej 12 miesięcy, co może stanowić problem dla nowych przedsiębiorców.

Wreszcie, program "Bezpieczny kredyt 2 proc." jest często niedostępny dla tych, którzy chcą budować dom lub dokończyć inwestycję budowlaną. Niektóre banki nie pozwalają na finansowanie budowy domu, a inne narzucają konkretne wymagania co do wartości inwestycji oraz maksymalnej kwoty kredytu.

Młodzi klienci również mogą napotykać na problemy, zwłaszcza jeśli pracują od niedawna lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Banki mogą uznać udzielenie kredytu za zbyt ryzykowne, co sprawdza się w systemie scoringu kredytowego.

W rezultacie program "Bezpieczny kredyt 2 proc." jest atrakcyjny, ale trudny do uzyskania dla wielu klientów z powodu problemów z interpretacją przepisów, wymogami dotyczącymi dochodów, a także ograniczeniami związanymi z rodzajem inwestycji. Banki muszą przejrzeć swoje procedury, aby program stał się bardziej dostępny dla zainteresowanych kredytem klientów.

QUIZ PRL: Żyłeś w PRL-u to musisz to znać! Tylko nieliczni rozwiną te skróty

Pytanie 1 z 10
PZPR:
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Najnowsze