Program pierwsze mieszkanie. Bezpieczny kredyt 2% dla kogo i na jakich warunkach

i

Autor: Shutterstock

Program Pierwsze Mieszkanie

Bezpieczny kredyt 2 procent. Dla kogo, kiedy i jakie warunki?

Ustawa o programie "Bezpieczny kredyt na 2 proc.", uchwalona przez Sejm, zostanie wprowadzona od 1 lipca 2023 roku. Dzięki niej ruszy program preferencyjnego kredytu hipotecznego na zakup pierwszego mieszkania z niskim oprocentowaniem. Wnioski o kredyt 2 procent w bankach składać będzie można już od 3 lipca. Sprawdź dla kogo i na jakich warunkach kierowana jest rządowa pomoc mieszkaniowa.

Spis treści

 1. Bezpieczny kredyt na 2 proc.
 2. Ile wynosi kwota kredytu 2 procent?
 3. Bezpieczny kredyt 2 procent - wkład własny
 4. Kredyt 2% bez wkładu własnego
 5. Dla kogo kredyt 2 procent?
 6. Kredyt 2 procent - zdolność kredytowa
 7. Na co można przeznaczyć kredyt 2 procent?
 8. Zasady spłaty kredytu 2 procent
 9. Warunek konieczny kredytu 2 proc.
 10. Górny limit dopłat rządowych w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

Bezpieczny kredyt na 2 proc.

Oprocentowanie kredytu hipoteczny udzielanego  w ramach rządowej pomocy mieszkaniowej będzie przez pierwszych 10 lat spłaty zobowiązań obniżone do 2 proc. i powiększone o marżę bankową. Dzięki dopłatom państwa do odsetek zostanie pokryta różnica między średnim oprocentowaniem kredytów o stałej stopie a oprocentowaniem 2 proc. 

Ile wynosi kwota kredytu 2 procent?

Kwota kredytu może wynieść maksymalnie do 500 tys. zł dla osób samotnych i 600 tys. zł dla rodzin. Według zasad Programu Pierwsze Mieszkanie rodziną są: 

 • małżeństwa 
 • pary w związku nieformalnym wychowujące przynajmniej jedno wspólne dziecko. 

Osoby pozostające w związku nieformalnym posiadające dziecko z innym partnerem traktowane będą jak single. 

Bezpieczny kredyt 2 procent - wkład własny

Kwota wkładu własnego przy bezpiecznym kredycie na 2 proc. może wynieść maksymalnie 200 tys. zł. Stąd łączna wartość nieruchomości, którą będzie można kupić w ramach rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie nie może przekroczyć 700 tys. dla osób samotnych oraz 800 tys. dla rodzin. 

Kredyt 2% bez wkładu własnego

Wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany. Można połączyć kredyt na 2 proc.  z Programu Pierwsze Mieszkanie z innym programem rządowym “Kredyt bez wkładu własnego”. 

Dla kogo kredyt 2 procent?

Bezpieczny kredyt na 2 proc. może otrzymać osoba, która nie ukończyła 45 lat. Jeśli jednak kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne  dziecko, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich. Z kredytu nie będą mogły skorzystać  osoby, które w momencie złożenia wniosku mają ukończone już 45 lat. 

Jednocześnie osoby ubiegające się o kredyt nie mogą posiadać obecnie, ani w przeszłości żadnego prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przypadku małżeństw oraz par z dzieckiem warunek wieku dotyczy tylko jednej osoby, to warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje. 

Wyjątek będzie stanowić jedynie dziedziczenie nie więcej niż 50 proc. udziałów w nieruchomości. Przy czym kredytobiorca nie może zamieszkiwać tej nieruchomości w chwili dziedziczenia i wystąpienia o kredyt. 

O bezpieczny kredyt mogą ubiegać się obcokrajowcy, którzy posiadają gospodarstwo domowe w Polsce, jeśli spełniają wymienione wyżej warunki. 

Kredyt zostanie udzielony tylko osobom posiadającym zdolność kredytową na zakup lub budowę pierwszej nieruchomości.

Kredyt 2 procent - zdolność kredytowa

Po decyzji KNF o wdrożeniu korzystnych dla kredytobiorców zmian w Rekomendacji S szacuje się, że zdolność kredytowa w programie Bezpieczny kredyt na 2 procent będzie o około 31 proc. wyższa. Jak wylicza Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, różnice będą następujące:

Zdolność kredytowa dla standardowego kredytu hipotecznego Zdolność kredytowa dla Bezpiecznego Kredytu 2%
100 000 zł 131 560 zł
200 000 zł 263 120 zł
300 000 zł 394 680 zł
400 000 zł 526 240 zł*
500 000 zł 600 000 zł*
600 000 zł 600 000 zł*

* maksymalna kwota wynosi 500 tys. zł (singiel) lub 600 tys. zł (małżeństwo lub rodzina z przynajmniej jednym dzieckiem)

Na co można przeznaczyć kredyt 2 procent?

Bezpieczny kredyt na 2 proc. można przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego lub domu, także na budowę domu jednorodzinnego, zakup działki budowlanej. Nie ma limitów cen za 1 m kw. mieszkania, czy domu. Nieruchomość na którą przeznaczymy kredyt może pochodzić zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. 

W przypadku, gdy rozpoczęliśmy już budowę domu jednorodzinnego maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100 tys. dla osób samotnych i 150 tys. dla małżeństw oraz par posiadających co najmniej jedno wspólne dziecko. 

Zasady spłaty kredytu 2 procent

Kredytobiorca przez pierwsze 10 lat będzie spłacał zobowiązanie z oprocentowaniem 2 proc. powiększonym o marżę banku. Zawsze w ratach malejących. Przy czym struktura raty wyglądać będzie następująco, stała jest kwota raty kapitału, natomiast część odsetkowa będzie wraz ze spłatą kapitału malała. Po upływie 10 lat spłaty kredytobiorcę będzie obowiązywać oprocentowanie standardowe a spłata kredytu będzie kontynuowana w ratach równych. 

Warunek konieczny kredytu 2 proc.

Bezpieczny kredyt na 2 proc. przeznaczony jest na cele mieszkaniowe, dlatego warunkiem koniecznym uzyskania kredytu jest wprowadzenie się kredytobiorcy do zakupionego w kredycie mieszkania oraz mieszkanie w nim przez okres 10 lat od chwili zaciągnięcia kredytu. W czasie korzystania z Programu Pierwsze Mieszkanie kredytobiorca nie może kupić innego mieszkania lub domu. 

Górny limit dopłat rządowych w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

Dopłaty do oprocentowania kredytu w rządowym Programie są limitowane. Dopłata obejmuje maksymalnie 8 punktów procentowych powyżej 2 proc. i zaplanowano na nią określone kwoty. Należy więc liczyć się ze wstrzymaniem wniosków o udzielenie kredytów, jeśli w danym roku łączna wartość dopłat do kredytów w programie wyniesie 90 proc. kwoty przewidzianej w budżecie państwa na Rządowy Fundusz Mieszkaniowy lub 75 proc. kwoty limitu wydatków budżetowych przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Sonda
Czy program Mieszkanie Plus był dobrym pomysłem?
Pieniądze to nie wszystko Wojciech Dąbrowski
Najnowsze