Pieniądze dla seniorów

Marna podwyżka dla seniorów! Waloryzacja dodatków dla emerytów niższa niż oczekiwano

2023-04-11 6:06

Dodatki do emerytur i rent przy waloryzacji rocznej samych emerytur również rosną. Jakich podwyżek można spodziewać się w najbliższym czasie? Sprawdziliśmy, o ile mogą wzrosnąć kwoty różnych dodatków, takich jak świadczenie pielęgnacyjne czy dodatek kombatancki.

Waloryzacja dodatków do rent i emerytur 2023

Wskaźnik waloryzacji emerytur kształtuje się w zależności od dwóch czynników: "inflacji w gospodarstwach emeryckich", czyli podwyżek cen towarów, które kupują emeryci oraz "nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac", czyli podwyżek pracowników. Tym samym seniorzy, którzy otrzymują świadczenia skromne liczą na coroczną waloryzację emerytur. Ta, przynajmniej częściowo, odpowiada na problemy związane z drożyzną.

Waloryzacja emerytur i rent przekłada się także na waloryzację dodatków do emerytur. Warto przypomnieć, że emerytom i rencistom przysługują rozmaite dodatki z ZUS lub od ich płatników (np. KRUS, MSWiA). Kto może dostać taki dodatek? Na dodatki do emerytur mogą liczyć m.in. inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby prowadzące tajne nauczanie, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Ponadto niepełnosprawnym seniorom przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Dodatki te są waloryzowane podobnie jak emerytury.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Aby waloryzacja rzeczywiście spełniała swój cel, powinna być co najmniej taka jak inflacja. 

Sonda
Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze