Seniorzy

i

Autor: Shutterstock

Waloryzacja emerytur 2023

Waloryzacja emerytur i rent. Szykuje się duża podwyżka. Gwarantowane 250 zł!

2022-10-04 18:58

Z informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac rządu wynika, że w 2023 r. zostanie zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur. W efekcie emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł. Najniższa emerytura i renta ma wynieść 1588,44 zł.

Waloryzacja emerytur 2023. Wzrost najniższej emerytury

W informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany te będą polegały w szczególności na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przyszłym roku rząd planuje przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, ale z gwarancją minimalnej podwyżki. W projekcie – jak czytamy – zaproponowano minimalną gwarantowaną podwyżkę na poziomie 250 zł.

"Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach" – podkreślono w rządowej informacji.

Waloryzacja rent i emerytur od 1 marca

Poinformowano ponadto, że obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8 proc. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał PAP, że w budżecie państwa na przyszłoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano około 40 mld zł. Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1003,83 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Sonda
Czy dla emerytów lepsza będzie druga waloryzacja świadczeń, czy 14. emerytura?
Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze