Upadłość Getin Noble Bank. Co powinni zrobić frankowicze w związku z nieważnością umów kredytowych?

i

Autor: pixabay

Kredyty frnakowe

Ważny termin dla frankowiczów z Getin Noble Bank! Lepiej go nie przegapić

2023-08-03 7:07

Syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek podał, że frankowicze oraz inni wierzyciele Getin Noble Banku mają czas do 21 sierpnia, żeby zgłosić swoje wierzytelności bez kosztów. Po tym terminie trzeba będzie zapłacić nieco ponad 1000 zł opłaty.

Frankowicze z Getin Noble do 21 sierpnia mogą za darmo zgłosić wierzytelności

Jak wyjaśnił syndyk, przekroczenie terminu 21 sierpnia nie przekreśli ważności zgłoszenia. Wierzytelności zgłoszone do 21 sierpnia nie wymagają żadnych opłat. Po tym terminie zgłoszenie też będzie skuteczne, choć trzeba będzie zapłacić 1 010,49 zł obowiązkowej opłaty.

Zgodnie z komunikatem syndyka wierzytelność zgłosić trzeba za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy. Mocy prawnej nie będą miały zgłoszenia przesłane w formie papierowej do Sądu lub na adres upadłego Banku lub kancelarii syndyka.

Jak wskazano, w zgłoszeniu wierzytelności nie przeszkodzi brak pełnej wiedzy wierzyciela na temat dokładnej wysokości kwoty zgłaszanej wierzytelności lub brak pełnej dokumentacji (np. zaświadczeń o dokonywanych spłatach). Takie zgłoszenie będzie mogło być uzupełniane przez wierzyciela na dalszym etapie postępowania.

Dodano, że przeszkodą w zgłoszeniu wierzytelności nie jest również fakt zakończenia lub wypowiedzenia kredytu, a nawet jego wyegzekwowania przez bank od dawnego kredytobiorcy.

Nie trzeba załączać wszystkich dowodów, wystarczy wymienić wierzytelności

Ponadto wierzyciele w składanym zgłoszeniu nie mają obowiązku załączania wszystkich dowodów/dokumentów potwierdzających wierzytelność. Wystarczającym jest wymienienie ich w zgłoszeniu.

"Wielu wierzycieli prowadzi postępowania sądowe związane ze zgłaszanymi wierzytelnościami, dlatego bardzo ważne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnego oznaczenia sądu i sygnatury. W przypadku postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających trzeba wskazać oznaczenia komorników lub sądów i podać sygnaturę sprawy" – podkreślił syndyk.

Syndyk zaznaczył, że w sprawach prawnych, a zwłaszcza dotyczących oświadczeń o potrąceniach, warto rozważyć skorzystanie z pomocy pełnomocników, zwłaszcza posiadających doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych. Zgodnie z prawem pełnomocnikiem wierzyciela może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak wskazuje syndyk, dokonanie w terminie zgłoszeń przez wierzycieli pozwoli określić charakter i rozmiar roszczeń. To pozwoli syndykowi przygotować propozycję dla wierzycieli, w tym kredytobiorców frankowych.

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Cała działalność GNB została przeniesiona do Banku BFG (VeloBank), którego właścicielem jest BFG oraz System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzony przez osiem największych banków. Wyjątkiem są kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (w tym do franka szwajcarskiego), które zostały wyłączone z przeniesienia i pozostały w Getin Noble Banku.

28 kwietnia br. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 20 lipca tego roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłość Getin Noble Banku.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa
Sonda
Też masz kredyt we frankach?
Najnowsze