Ceny prądu 2023

i

Autor: Getty Images Zamrożenie cen prądu dla firm, podmiotów wrażliwych pod warunkiem złożenia oświadczenia

Kryzys energetyczny

Więcej osób skorzysta z maksymalnych cen energii! Rząd wyjawił listę

2022-10-18 16:23

We wtorek została przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu ustawy ws. maksymalnych cen energii. Tym samym z niższych cen skorzystają także producenci rolni, którzy są małymi lub średnimi przedsiębiorcami, oraz obiekty sportowe, które szkolą m.in. członków kadry narodowej.

Ceny maksymalne prądu dla kolejnych podmiotów. Rząd rozszerza projekt

W piątek skierowano do Sejmu projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

Wyszczególniono gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm ma objąć również jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o przyjęciu autopoprawki przez rząd.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Mazurek

Kto skorzysta z maksymalnych cen prądu?

W autopoprawce napisano, że mechanizm ceny maksymalnej będzie stosowany także w rozliczeniach z producentami rolnymi, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Nowe przepisy mają objąć także obiekty sportowe przeznaczone m.in. do realizacji szkolenia członków kadry narodowej polskich związków sportowych, kadr wojewódzkich oraz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z projektem dla odbiorców użyteczności publicznej i firm będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Dla gospodarstw domowych cena maksymalna będzie na poziomie 693 zł/MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia (2, 2,6 lub 3 MWh).

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano łączny koszt rekompensat na 19,8 mld zł. 

Sonda
Czy obawiasz się wysokich cen prądu?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze