zasiłki, pieniądze

i

Autor: Shutterstock

Wynagrodzenia

Wielkie zmiany od 1 lipca! Wyższe minimalne wynagrodzenie, stawka godzinowa i zasiłek chorobowy!

2023-07-01 9:01

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 3600 zł, a stawka godzinowa do 23,50 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obecnie jest ona wyższa o 19,6 proc. w stosunku do najniższego wynagrodzenia, które obowiązywało w 2022 r. Ponadto jak poinformował Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS od 1 lipca 2023 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3 106,44 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Od stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wynosi 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia do 22,80 zł a od 1 lipca do 23,50 zł.

Rola wynagrodzenia minimalnego w walce z ubóstwem

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł.

Resort podkreśla, że wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.

Ministerstwo podało, że od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi 51,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r.

Nie tylko płaca minimalna. Co jeszcze wzrośnie od 1 lipca 2023 roku?

Od lipca, wraz z płacą minimalną, wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto. Według propozycji minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosłaby od 1 stycznia do 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Teraz propozycją minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Jeśli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu nie uzgodnią wspólnego stanowiska rząd ustali minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które jest ogłaszane do 15 września w Dzienniku Ustaw.

ZUS: od 1 lipca wyższy zasiłek chorobowy

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od 1 lipca 2023 roku wynosi 3 106,44 zł - powiedział Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS. Zaznaczył, że zmiany te wynikają z przepisów, a minimalne wynagrodzenie od tej daty wzrasta do kwoty 3 600 zł.

Przypomniał też, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o 13,71 proc. (493,56 zł) - czyli składki potrącone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Od 1 stycznia do 30 czerwca minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosiła 3011,52 zł.

Sonda
Jakie jest Twoje miesięczne wynagrodzenie?
Bartłomiej Wypartowicz Pieniądze to nie wszystko
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze