Rekompensaty za prąd i gaz w 2022 roku

i

Autor: Getty Images Rekompensaty gaz i prąd w 2022 roku - złóż wniosek o dotacje do prądu i gazu

Wiemy kto dostanie rekompensaty za prąd. Jest projekt ustawy

2021-10-22 14:26

Według założeń projektu dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50 proc. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby (w gospodarstwie 1-os.), których dochody nie przekraczają 1 563,00 zł i 1115,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.

Odbiorca będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.  Będzie też możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Obowiązywać ma również zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu od 1 listopada do 31 marca nie będzie można dłużnikowi i takim osobom odłączyć prądu. Nowe przepisy nakładają obowiązek na przedsiębiorstwa energetyczne poinformowania odbiorców o możliwym rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu/gazu.

Przyjęliśmy, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Proponowane rozwiązanie rozszerza znacznie grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać się o dodatek np. z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia przyznanie zasiłków stałych lub okresowych- twierdzi Michał Kurtyka szef ministerstwa klimatu i środowiska. I dodaje, objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny wielodzietne. 

Projekt ustawy po raz pierwszy wprowadza także oficjalnie w polskim prawodawstwie zjawisko ubóstwa energetycznego.

Oznacza ono sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej.

Czytaj także: Gigantyczna podwyżka prądu. Zobacz, o ile więcej zapłacisz?

Fotowoltaika – jak mieć własny prąd ze Słońca?

Według rządowych szacunków koszt rekompensat wyniesie w latach 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł.  Wszystkie kraje w Europie odczuły drastyczne podwyżki energii i gazu dlatego Komisja Europejska szykuje narzędzia, które pomogą państwom członkowskim walczyć z cenami prądu. Póki co rządy starają się radzić na różne sposoby. Czechy wyzerowały VAT z 21 proc., Hiszpania obniżyła akcyzę na prąd, która spadnie z 5,1 do 0,5 proc., a także zmniejszy VAT z  21 do 10 proc. Francuski rząd, z kolei zapowiedział  dodatkowe 100 euro dla odbiorców wrażliwych.

Sonda
Czy myślisz, że rząd obniży akcyzę na surowce energetyczne (paliwa, prąd etc.)?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze