Wirtualne kasy to zagrożenie! „Nie są w należyty sposób zabezpieczone”

2020-02-17 5:01 WSB
paragon, kasa fiskalna
Autor: East News

Wirtualne kasy fiskalne – to nowy pomysł Ministerstwa Finansów. Resort planuje, by do działających już w systemie online kasy wprowadzić nowy typ. Według projektu wirtualne kasy mają pomóc m.in. w walce z szarą strefą. Eksperci ostrzegają, że efekt może być zgoła odmienny.

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem wirtualnych kas fiskalnych. Miałyby one działać nie na zasadzie urządzenia, ale oprogramowania, które można zainstalować na telefonie, tablecie czy laptopie. Byłoby to rozwiązanie o wiele tańsze niż tradycyjne kasy fiskalne, a do tego, jak przekonuje Ministerstwo Finansów, wirtualny system pomoże jeszcze skuteczniej uszczelnić system podatkowy. Eksperci przestrzegają, że może być odwrotnie. Przy wirtualnych kasach może dojść do np. utraty danych wskutek awarii lub błędów nośnika danych.

- Takie zdarzenia, na które podatnik nie ma wpływu, będą skutkowały jego odpowiedzialnością karnoskarbową – przestrzega prof. Witold Modzelewski z Narodowej Rady Rozwoju. Dodaje też, że nie ma żadnych wymogów związanych z bezpieczeństwem „nowych” kas.

- Obecnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, na czele z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kasy rejestrujące muszą spełnić wiele szczegółowych wymogów technicznych – wyjaśnia prof. Modzelewski i zauważa, że w przypadku braku takich wymogów istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą ingerować w wirtualne kasy. - Przy sprzedaży bezpośredniej brak jest kontroli bezpośredniej, konieczny jest zatem dodatkowy system zabezpieczeń – istnieje on w przypadku kas sprzętowych, jednak planowane rozporządzenie nie ustanawia takiego systemu w odniesieniu do kas wirtualnych.

Problemem jest też brak informacji, kto z wirtualnych kas fiskalnych będzie mógł korzystać, a kto będzie musiał używać tych tradycyjnych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że taka lista się pojawi, ale dopiero w przyszłości.

- Propozycje zawarte w projekcie prowadzą do rażąco nierównego traktowania podatników stosujących kasy rejestrujące w stosunku do podatników, którzy będą mogli stosować kasy wirtualne. Należy spodziewać się masowego tworzenia nowych podmiotów w celu uniknięcia rygorów przewidzianych dla posiadaczy kas sprzętowych. Wprowadzenie w życie rozporządzenia całkowicie przekreśli polski dorobek legislacyjny w dziedzinie kas rejestrujących, który stał się wzorem dla wielu państw na całym świecie – podsumowuje prof. Witold Modzelewski.

Najnowsze