Rada Krajowa Platforma Obywatelska

i

Autor: Piotr Grzybowski Rada Krajowa Platforma Obywatelska

Wyborcy PO nie chcą 500 plus i Emerytury Plus!

2019-03-14 8:13

Zdecydowana większość wyborców Platformy Obywatelskiej – bo aż blisko 2/3 – nie chce, by PO poparła „Piątkę Kaczyńskiego” i wydatek rzędu 45 mld zł na zaproponowane przez PiS cele - wynika badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Co to jest "piątka PiS"?
W lutym br. na konwencji programowej PiS prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił pięć propozycji programowych - tzw. "nową piątkę PiS" - nazywaną też "piątką Kaczyńskiego". Pakiet propozycji programowych partii rządzącej zakłada wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastki" dla emerytów i rencistów (1100 zł brutto), przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna zapytał Polaków, czy Platforma Obywatelska powinna poprzeć „Piątkę Kaczyńskiego”, zaznaczając, że ich realizacja "wymaga zwiększenia wydatków z budżetu państwa o około 45 miliardów złotych, co zwiększy deficyt budżetowy, a w przyszłości będzie musiało zostać sfinansowane z podatków (PIT, CIT i VAT) lub za pomocą innych kosztów nakładanych przez państwo na obywateli".

Wśród osób deklarujących swoje poparcie dla Platformy Obywatelskiej (46 proc. spośród 32 proc. deklarujących głosowanie na Koalicję Europejską) blisko 2/3 wyborców Platformy (niemal 65 proc.) było przeciwne popieraniu takiego zwiększenia wydatków („zdecydowanie nie” – 33,1 proc. i „raczej nie” – 31,7 proc.), a tylko ok. 18 proc. zareagowało na to pytanie pozytywnie („raczej tak” – 15,1 proc. i „zdecydowanie tak” – 2,6 proc.), przy 17,5 proc. osób niezdecydowanych. Wynika z tego, że zdecydowana większość wyborców Platformy Obywatelskiej – bo aż blisko 2/3 – nie chce, by PO poparła „Piątkę Kaczyńskiego” i wydatek rzędu 45 mld zł na zaproponowane przez PiS cele - czytamy w komunikacie FOR.

Zwolennicy PO chcą zaciskać pasa
Wyborców partii Grzegorza Schetyny przeciwnych poparciu przez PO propozycji wydatkowych PiS zapytano również, co Platforma powinna zaoferować w zamian. Respondenci mieli do wyboru trzy możliwości. Ok. 10 proc. nie miało zdania w tej kwestii, a pozostali podzielili się na mniej więcej równoliczne trzy grupy.

Pierwsza z nich opowiedziała się za tym, by pieniędzy tych w ogóle nie wydawać, co umożliwi zmniejszenie zadłużenia państwa (29,1 proc.), druga z nich była za tym, by część tych pieniędzy zaoszczędzić, a resztę wydać, ale na inne cele niż proponuje PiS (30,3 proc.), i trzecia deklarowała, by wydać całość tych pieniędzy, ale na inne cele niż proponuje PiS (30,4 proc.).

Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna przeprowadzone zostało metodą CAWI w dniach 8-12 marca br. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1065 osób. Kwoty dobrane zostały wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Najnowsze